5. Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi

Fotoğraf Galerisi için tıklayınız.

Değerli Türk ve Türki Cumhuriyetlerindeki Meslektaşlarımız

Türk ve Türki cumhuriyetlerde multipl skleroz alanında çalışan meslektaşlarımız arasında bilgi birikimini paylaşmak ve ortak çalışma ve araştırmalar ile aramızdaki işbirliğini güçlendirmek için ilk kez 2019 yılında Ankara’da düzenlediğimiz Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresi’nin hem ülkemizdeki hem de dost ve kardeş ülkelerdeki paydaşlarımız tarafından çok ilgi gösterilmesi ve önemli bir açığı kapatması nedeniyle daha sonraki yıllarda da geleneksel olarak her yıl bir ülkede yapılması kararı alınmış ve her yıl artan ve binlere yaklaşan  katılımcı ile 5’incisi 8-11 Haziran 2023’de Azerbaycan, Bakü’de gerçekleştirilecektir. 

Azerbaycan’daki paydaşlarımızın çalıştıkları akademik kurumlarının bu önemli organizasyona katılmak ve ev sahipliği yapmak istemeleri nedeniyle kongremiz 3 gün Bakü’de yapılacaktır. Kongrede klinik ve tanı ile tedaviler tartışılacaktır.

Kongremizde; multipl skleroz, NMO, MOG ilişkili hastalıkların güncel tanısı, tedavisi ve bu alandaki güncel gelişmeler alanında uzman konuşmacılar eşliğinde tartışılacaktır.

Sözel ve poster bildiriler ile ülkelerimizde yapılan çalışmalar sunulacak ve yapılan çalışmalar ile ülkelerimiz arasında güç birliği oluşturularak ortak çalışmalar için planlamalar yapılabilecektir.

Kongre sürecinde verilen aralarda ülkelerimize ait sosyal etkinlikler de olacaktır.

Ülkemizdeki ve Tüm Türk cumhuriyetlerinde çalışan nöroloji uzmanları ve asistanlarımızın geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kongreye geniş bir katılım göstermesini beklemekteyiz.

8-11 Haziran 2023 tarihinde Azerbaycan, Bakü’de gerçekleştireceğimiz Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongresinin hem ülkemiz hem de Türk Dünyasındaki nörologlara önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz. Tüm meslektaşlarımızla bu özel etkinlikte birlikte olmaktan onur ve mutluluk duyacağız.

Saygılarımızla,

KONGRE EŞ BAŞKANLARI

Prof Dr.
Şeref Demirkaya

Prof. Dr.
Hüsnü Efendi

Prof. Dr.
Rana Shiraliyeva