2021 Kongresinden

Bilimsel Program

2 Nisan 2021 Cuma
12:30 – 13:30

Açılış Töreni

Şeref Demirkaya
Kongre Eş Başkanı

Hüsnü Efendi
Kongre Eş Başkanı

Yokuthon Madjidova
Kongre Eşbaşkanı

Aynur Feyzioğlu
Kongre Sekreteri

   
13:30 – 14:45 Multipl Sklerozun İmmunpatogenezi ve Patolojisi
  Oturum Başkanları: Egemen İdiman, Yоkuthоn Madjidova
  Multipl sklerozun İmmunpatogenezi / Canan Yücesan
  MS Patogenezinde Oksitatif stresin rolü / Emre Evin
  MS’de nörodejenerasyonun moleküler temeli / Ceyla İrkeç
   
14:45 – 15:00 Ara
   
15:00 – 16:15 Multipl Skleroz’da Genetik ve Çevresel Faktörleri
  Oturum Başkanları:Gülşen Akman, Gülnara Rahimbayeva
  MS’te genetik ve epigenetik faktörler / Mefküre Eraksoy
  MS’te değiştirilebilir risk faktörleri ve yaşam tarzı / Serhan Sevim
  MS’te D Vitamini ve D Vit. metabolizmasında rol alan genlerin rolü / Merve Akkulak
   
16:15 – 17:30 Multipl Skleroz’da Yaşlanma ve Serebral Atrofi
  Oturum Başkanları: Aysun Ünal, Yerkyn Nurguzhayev
  MS ve beyin yaşlanması üzerine Medikal canabinoitlerin etkisi / Önder Albayram
  MS’te atrofi ve tedavinin atrofiye etkisi / Nefati Kıyılıoğlu
  MS’te tedavinin yaşam sürecine etkisi / Haluk Gümüş
   
17:30 – 18:30 Uydu Sempozyumu: Klinik Çalışmalardan Gerçek Yaşama Ocrevus (ROCHE)
  Moderatör: Mefkure Eraksoy
17:30-17:50 Okrelizumab: Ne Zaman? / Mefkure Eraksoy
17:50-18:05 Okrelizumab Tedavi Yönetimi / Hüsnü Efendi
18:05-18:20 Gerçek Yaşam Verilerinin Değerlendirilmesi / Sedat Şen
   
18:30 – 20:30 Ülkelerimizde MS’in Epidemiyolojisi ve Özellikleri
  Oturum Başkanları: Şeref Demirkaya, Rena Shiraliyeva
  Azerbaycan’da MS özellikleri, tanı ve tedavi imkanları / Ayten Mamedbeyli, Rahim Aliyev
  Kazakistan’ da MS özellikleri  / Erkin Smaguloviç Nurgujaev
  Kırgızistan’ da MS Epidemiyolojisi ve özellikleri / Kunduz Karbozova
  KKTC’de MS epidemiyolojisi ve tanı ve tedavi imkanları / Sıla Usar
  Özbekistan’da MS’in epidemiyolojisi , özellikleri ve seyri / Yokuthon Madjidova
  Tajikistan’ da MS epidemiyolojisi ve özellikleri / Manija Ganieva
  Türkiye’de MS epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Erdem Toğrol
   
3 Nisan 2021 Cumartesi
08:00 – 09:00 Özel Oturum (Salon A)
  Oturum Başkanları: Sıla Usar, Saltanat Kamenov
  Kazakistan’da Multipl Skleroz Hastaların 20 Yıllık Gözlemi / Saltanat Kamenov
Dissemine Ensefelomiyelit tedavisinin deneysel, klinik ve pratik yönleri / Aziza Jurabekova
Multipl skleroz çalışmasına modern yaklaşımlar / Klara K. Almahanova
08:00 – 09:00 Sözel Bildiri Oturumları (Salon B)
  Oturum Başkanları: Gürdal Orhan, Berna Arlı
08:00-08:05 S-001 – The assessment of Mean Arterial Pressure (MAP) in patient with multiple sclerosis and its association with disability Fettah Eren, Ayşegül Demir
08:05-08:10 S-002 – Multiple Sklerozda Hastalık Kliniği ve Kullanılan ilaçların Tedavi Uyumu Üzerine Etkileri Sena Destan Bünül
08:10-08:15 S-003 – A Rare Coexistence of MOG-IgG-associated disease with Ankylosing Spondylitis Sümeyye Merve Türk, Di̇lcan Kotan, Emel Gönüllü
08:15-08:20 S-004 – Okrelizumab kullanımının 24 aylık takip süresinde klinik ve radyolojik sonuçları: Tek merkezli retrospektif bir analiz İrem Taşcı, Caner Feyzi Demir, Ferhat Balgetir
08:20-08:25 S-005 – Multipl skleroz ayırıcı tanısında nörofibromatozis: olgu sunumu Mehmet Fatih Yetkin, Elif Özge Biçer, Merve Akcakoyunlu, Meral Mirza
08:25-08:30 S-006 – EBV enfeksiyonunu izleyen MOG antikor pozitif ADEM olgusu Emine Rabia Koç, Ömer Faruk Turan
08:30-08:35 S-007 – Clusterin rs3087554 A/G genetik polimorfizmi ile multipl skleroz arasındaki ilişkinin incelenmesi Osman Oğuzhan Kılıç, Birsen Can Demirdöğen, Şeref Demirkaya, Semra Mungan
08:35-08:40 S-008 – Factors Contributing the Fatigue in Multiple Sclerosis and its Relation with Quality of Life Seda Dağlı, Melike Doğan Ünlü, Serpil Demirci
08:40-08:45 S-033 – Multipl Skleroz Hastası Kadınların Çocuklarında Psikiyatrik Belirtiler ve Annenin Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi Gökçe Yağmur Efendi, S. Destan Bünül
08:45-09:00 Tartışma  
   
09:00 – 10:15 Multipl Sklerozda özel durumlar
  Oturum Başkanları:Canan Yücesan, Markhamat Yakubova
  Hamilelik öncesi, hamilelik ve sonrası MS tedavi yönetimi / Rana Karabudak
  Demiyelinizan hastalıklarda COVİD 19 Türkiye verileri / Sedat Şen
  MS’te aşılamalar / Münire Kılıç
   
09:00 – 10:00 Sözel Bildiri Oturumları (Salon B)
  Oturum Başkanları: Nalan Güneş, Şükran Çevik Yurtoğulları
09:00-09:05 S-009 – Kliniğimizde Takip Edilen Multipl Skleroz Hastalarının Demografik, Klinik ve Laboratuar Özellikleri; Nötrofil Lenfosit Oranı Klinik Bir Belirteç Mi? Safiye Gül Kenar, Nuriye Kayalı Şendur, Semra Mungan
09:05-09:10 S-010 – Multipl Skleroz Hastalığı İle Gerilme Refleksinin Long-Loop Yanıtları Arasındaki İlişki Zafer Özkan, Berat Can Cengiz, Musa Temel, Senih Gürses, Şeref Demirkaya
09:10-09:15 S-011 – Multipl Sklerozlu bireylerde 2-hidroksiglutaratın hastalık aktivitesi ile ilişkisinin değerlendirilmesi Merve Akcakoyunlu, Mehmet Fatih Yetkin, Ahmet Eken, Fatma Zehra Okuş, Tuğba Nur Gök, Meral Mirza
09:15-09:20 S-012 – Steroid Dirençli Demiyelinizan Hastalıkların Akut Atak Tedavisinde Terapötik Plazma Değişimi Vildan Güzel, Ferda İlgen Uslu, Azize Esra Başar Gürsoy
09:20-09:25 S-013 – Nöromiyelitis Optika Spektrum Bozukluğu Hastalarında Plazmaferez Zamanlamasının Önemi Tuğçe Kızılay, Ruziye Erol Yıldız, Devran Süer, Cemile Handan Mısırlı, Mehmet Gencer, Recai Türkoğlu
09:25-09:30 S-034 – Multipl skleroz hastalarında huzursuz bacak sendromu varlığının , yaşam kalitesi, uyku, psikolojik durumuna etkisi ve spinal lezyon ilişkisi Şükran Çevik Yurtoğulları
09:30-09:35 S-015 – Hipofiz Adenomu, Fasial paralizi, Multipl Skleroz Birlikteliği Duygu Arslan Mehdiyev, Gülgün Uncu
09:35-09:40 S-016 – Transvers Myelit kliniği ile başvuran Anti-MOG antikor müspet vakalar Selma Tekin, Levent Sinan Bir
09:40-10:00 Tartışma  
   
10:15 – 12:15 Demyelinizan hastalıklarda tanı, ayırıcı tanı
  Oturum Başkanları: Aylin Akcalı, Saule Turuspekova
  Demiyelinizan hastalıklarda Optik nörit farklılıklar ve benzerlikler / Fethi İdiman
  MS Ayırıcı tanısında Erişkin Başlangıçlı Lökodistrofiler / Murat Kürtüncü
  Olgu Örnekleri ile MS tanı ve ayırıcı tanısı / Belgin Koçer
  Özbek hastalarda MS’in klinik ve patogenetik özellikleri / Markhamat Yakubova
  MS’de atak ve remisyonda nörolojik tablonun dinamikleri / Bakhtiyar Gafurov
   
12:15 – 12:30 Ara
   
12:30 – 13:45 Laboratuvar
  Oturum Başkanları: Serpil Demirci Kunduz Karbozova
  MS’te BOS incelemesi / Hayrettin Tumani
  Nöroloji açısından otoantikorların yorumlanması / Haner Direskeneli
  MS’te Biyobelirteçler / Birsen Can Demirdöğen
   
13:45 – 14:45 Uydu Sempozyumu (Merck)
MS Tedavisinde Yeni Yaklaşım: Mavenclad
 

Moderatör: Aksel Siva
Konuşmacılar: Haluk Gümüş, Tuncay Gündüz, Cihat Uzunköprü

   
14:45 – 16:15 MS’te görüntüleme
  Oturum Başkanları: Aksel Siva, Funda Uysal Tan
  Radyolojik izole sendrom (RIS) / Aksel Siva
  MS tanı ve ayırıcı tanısında MR / Nur Yüceyar
  MS’te MR belirteçleri / Hüsnü Efendi
  PET görüntüleme ve MS te kullanımı / Burcu Zeydan
   
16:15 – 17:15 Ms’te Tedavi Sonlandırılabilir mi ? Ne Zaman Hangi Durumda ?
  Oturum Başkanları: Ufuk Aluçlu, Ceyla İrkeç
  Tartışmacılar: Özlem Ethemoğlu, Berna Arlı, Cihat Uzunköprü, Mehmet Fatih Yetkin, Şeyda Figül Gökçe, Nuray Bilge
   
17:15 – 17:30 Ara
   
17:30 – 18:30 Özel Oturum
  Oturum Başkanı: Şeref Demirkaya
  Deneysel MS modelinde mRNA aşısı çalışması / Mustafa Diken
   
18:30 – 19:30 Uydu Sempozyumu (GEN İLAÇ)
  MS’te Gerçek Yaşam Verileri: Dogmalar ve Şüpheciliğin Ötesinde İstatistiğin Rolü 

Konuşmacılar:
Cavit Boz
Fabio Pellegrini
   
19:30 – 20:45 MS mikrobiata ve Kök hücre çalışmaları
  Oturum Başkanları: Münife Neyal, Nurzhan Dzhaparalieva
  Beslenme, Mikrobiyata ve immün sistem / Semir Beyaz
  MS’de mikrobiyata / Şeref Demirkaya
  MS’te İndüklenmiş Pruripotent kök hücre oluşturulması ve karakterizasyönü / Erkan Kiriş
   
20:45-21:45 MS’te Tedavi Değişimleri Ne zaman Hangi Hasta Hangi İlaç-Suboptimal Yanıt
  Oturum Başkanları: Hüsnü Efendi, Cavit Boz
  Tartışmacılar: Gülnur Uzuner, Belgin Petek Balcı, Sibel Güler, Vedat Çilingir, Bilge Piri Çınar, Mesrure Köseoğlu
   

4 Nisan 2021 Pazar

08:00 – 09:00 Sözel Bildiri Oturumları (Salon A)
  Oturum Başkanları: Erkingül Birday, Antiqa Mammadova
08:00-08:05 S-017 – Multipl sklerozlu hastalarda başağrısının prevalansı ve yapısı: epidemiyoloji, ayırıcı tanı, tedavi özellikleri Matlyuba Sanaeva
08:05-08:10 S-019 – Balo’nun konsantrik sklerozu: uygulamadan bir vaka. Roza B. Nurjanova, Dmitriy A. Mitrohin
08:10-08:15 S-021 – Multipl Skleroz Hastalarının Bilişsel Durumunun Cognistat Tarama Testi Ile Değerlendirilmesi Mustafa Çam
08:15-08:20 S-022 – Antinükleer Antikor Pozitifliği Bulunan Multipl Skleroz Hastalarının Klinik Özellikleri Zeynep Özdemir, Fulya Eren
08:20-08:25 S-024 – İlk Bulgusu Tonik Spazm olan Pediatrik Multipl Skleroz Olgusu Fitnat Uluğ, Tuğçe Damla Dilek, Safiye Güneş Sağer, Hüseyin Kılıç, Sema Saltık
08:25-08:30 Tartışma  
   
08:00 – 08:20 Akılcı İlaç Oturumu (Salon B)
  Oturum Başkanları: Aynur Feyzioğlu, Murat Alpua
  Konuşmacı:Tahir Kurtuluş Yoldaş
   
08:20 – 09:00 Özel Oturum (Salon B)
  Oturum Başkanları: Aynur Feyzioğlu, Murat Alpua
  S-018 – Kazakistan’da NMOSD Hastalıkları / Saule T Turuspekova, Kosbolovna Demesinova
  S-020 – Multipl sklerozda anksiyete bozuklukları / Elmira B. Atantaeva, Bahıtgul R. Nurmuhambetova
   
09:00 – 10:00 Sözel Bildiri Oturumları (Salon B)
  Oturum Başkanları: Semra Mungan, Roza B. Nurjanova
09:00-09:05 S-025 – COVİD 19 Pandemi Sürecinde COVİD-Multipl Skleroz Deneyimimiz Serdar Baraklı, Damla Erimhan Çevik, Gönül Vural, Semra Mungan
09:05-09:10 S-026 – SARS-CoV-2 Enfeksiyonu Takiben: Multiple Sklerozis ve Longitudinal Ekstensif Transvers Miyelit (LETM) Olguları Tuğçe Kızılay, Recai Türkoğlu, Ruziye Erol Yıldız, Devran Süer, Cemile Handan Mısırlı, Mehmet Gencer
09:10-09:15 S-027 – COVİD-19 Geçiren Multiple Skleroz Hastalarinin Demografik Verilerinin Incelenmesi Ve Teletip Ile Takip Sürecinin Gözden Geçirilmesi Melike Batum, Yağmur İnalkaç Gemici, Hatice Mavioğlu
09:15-09:20 S-028 – COVID-19 Multipl Skleroz için bir risk faktörü müdür? Hatice Yüksel, Semra Öztürk Mungan
09:20-09:25 S-029 – COVID-19 Pandemi Döneminin Multipl Skleroz Hastaları ve Sağlıklı Kontrollerin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Emine Rabia Koç, Aylin Bican Demir, Ezgi Topaloğlu, Ömer Faruk Turan, Güven Özkaya
09:25-09:30 S-030 – SARS-CoV2 pandemisi sırasında Multipl Sklerozis tanılı çocukların kaygı düzeyleri ile ebeveynlerinin kaygı ve depresyon düzeyleri Tuğçe Damla Dilek, Zehra Koyuncu, Nursena Koloğlu, Oğuzhan Tin, Serhat Güler, Sema Saltık
09:30-09:35 S-031 – COVID-19 ile İlişkili Optik Nöropati Olguları Nuray Can Usta, Betül Önal Günay
09:35-09:40 S-032 – Muhtemel Dimetil Fumarat Yan Etkisi Olarak Kilo Kaybı Ümmü Serpil Sarı, Figen Tokuçoğlu
09:40-09:45 S-014 – Radyolojik izole Sendrom mu? İlk atak MS mi? Şükran Çevik Yurtoğulları, Musa Temel, Şeref Demirkaya
09:45-09:55 S-023 – Fingolimot Kesimi sonrası Rebaund MS aktivitesi olguları Musa Temel, Zafer Özkan, Şeref Demirkaya
09:55-10:00 Tartışma  
   
09:00 – 10:45 Multipl Skleroz’da Semptomatik Tedavi
  Oturum Başkanları: Caner Feyzi Demir Bakhtiyar Gafurov
  MS’te ürogenital sorunlar ve tedavi yaklaşımı / Sibel Canbaz Kabay
  Multipl Skleroz’ da Uyku Bozuklukları ve Tedavisi / Semai Bek
  Yorgunluk, Spastisite ve tremorun tedavisi / Gencer Genç
  MS’in patojenetik ve semptomatik tedavisine yönelik yaklaşımların optimizasyonu / Gulnara Rakhimbaeva
   
10:45 – 12:15 Neuromyelıtıs Optika (NMO) /NMOSD ve MOG ilişkili hastalıklar
  Oturum Başkanları: Nur Yüceyar, Matlyuba Sanaeva
  NMO/NMOSD immün patogenez / Ayşe Altıntaş
  NMO/NMOSD de immünpatogenez temelinde Güncel Tedavi hedefleri / Egemen İdiman
  MOG ilişkili Hastalıklar / Ayşe Sağduyu Kocaman
  Klinik olgu örneğinde NMO tanısında zorluklar / Asel Jusupova
   
12:15 – 13:00 Öğle Arası
   
13:00 – 14:00 Uydu Sempozyumu (Abdi İbrahim)
 

Oturum Başkanı: Ömer Faruk Turan

  Hangi Hastada Ne Zaman Dimetil Fumarat? / Sibel Canbaz Kabay
   
14:00 – 16:00 Multipl Sklerozda tedavi-1
  Oturum Başkanları: Yusuf Tamam, Manija Ganieva
  MS’de hastalık modifiye edici ilaçların tedavi algoritması / Rena Shiraliyeva
  MS tedavisine başlamada tercihler / Taşkın Duman
  MS’de Atak tedavisi / Semra Mungan
  Birinci basamak enjektabl tedaviler / Ufuk Ergün
  Oral tedaviler / Levent Sinan Bir
   
16:00 – 16:15 Ara
   
16:15 – 17:30 Multipl Sklerozda tedavi-2
  Oturum Başkanları: Dürdane Aksoy, Asel Jusupova
  MS tedavisinde monoklonal antikorlar / Ömer Faruk Turan
  MS’te yeni tedavi seçenekleri / Uğur Uygunoğlu
  MS tedavisinde risk yönetimi /Alev Leventoğlu
   
17:30 – 18:45 Multipl Sklerozda tedavi yaklaşımı
  Oturum Başkanları: Feray Kızılay, Antiqa Mammadova
  Basamak tedavi / Murat Terzi
  İndüksiyon tedavi / Cavit Boz
  Pandemi sürecinde tedavi yönetimi / Aslı Tuncer
   
18:45 – 19:00 Kapanış ve 2022 Kongresine Davet