2020 Kongresinden

Kongre Bildiri Kitabı

2020 Kongre Programı

13 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE
13:00 – 13:30 AÇILIŞ TÖRENİ  
     
13:30 – 14:30 MULTİPL SKLEROZ’UN İMMÜNOLOJİSİ VE İMMUNPATOGENEZİ
Oturum Başkanları: Egemen İdiman, Ceyla İrkeç
  Multipl Skleroz’da T & B Hücreler Güher Saruhan Direskeneli
  Multipl Skleroz’un İmmunpatogenezinde Nöroinflamasyon Egemen İdiman
  Multipl Skleroz’un İmmunpatogenezinde Nörodejenerasyon Canan Yücesan
14:30 – 15:00 Kahve Arası  
15:00 – 16:00 MULTİPL SKLEROZ’DA GENETİK VE ÇEVRESEL RİSK FAKTÖRLERİ
Oturum Başkanları: Ufuk Aluçlu, Orhan Adalı
  Multipl Skleroz’da Değiştirilebilir Çevresel Faktörlerin Rolü ve Etkisi Serhan Sevim
  Multipl Skleroz’da D Vitamininin Rolü Emre Evin
  Multipl Skleroz’da İnflamazom ve Epigenetik Ceyla İrkeç
16:00 – 16:15 Kahve Arası  
16:15 – 17:15 MULTİPL SKLEROZ’UN KLİNİĞİ VE TANISI
Oturum Başkanları: Mefkure Eraksoy, Levent Sinan Bir
  Olgu Örnekleri ile Multipl Skleroz’un Klinik Prezentasyonu, Kliniğinde Tipik ve Atipik Özellikler Belgin Koçer
  Pedriatik Multipl Skleroz’da Klinik Özellikler Ayten Mamedbeyli
  McDonald-2017 Kriterleri ve Günümüzde MS Tanısı Hüsnü Efendi
17:15 – 17:30 Kahve Arası  
17:30 – 18:30 MULTİPL SKLEROZ’DA LABORATUVAR
Oturum Başkanları: Hüsnü Efendi, Kunduz Karbazova
  Multipl Skleroz Tanısında MR’ın Rolü ve Tuzaklar Mefkure Eraksoy
  Multipl Skleroz’da BOS ve Nörofilament Hafif Zincirinin Günümüzdeki Durumu Murat Terzi
  BOS ve Kanda Biyobelirteçler Ufuk Ergün
 
14 ŞUBAT 2020 CUMA
09:00 – 10:00 MULTİPL SKLEROZ’DA  KÖK HÜCRE, MİKROBİYATA VE OCT
Oturum Başkanları: Faruk Turan, Tahir Yoldaş
  Beyin-Bağırsak Aksı Semir Beyaz
  MS’de Kök Hücre Temelli Moleküler Mekanizma Çalışmaları Erkan Kiriş
  Multipl Skleroz’da OCT – OCTA Fethi İdiman
10:00 – 10:15 Kahve Arası  
10:15 – 12:00 GÜNÜMÜZDE MULTİPL SKLEROZ TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Oturum Başkanları: Serpil Demirci, Maira Abdrakhmanova
  Atak Tedavisi Semra Mungan
  Multipl Skleroz Tedavisinde Plazmaferezin Yeri Rakhimbaeva Gulnara Sattarovna
  INF-GA Haluk Gümüş
  Oral Tedaviler Sibel Güler
  Monoklonal Antikorlar Faruk Turan
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği  
13:30 – 14:30 ÖZEL DURUMLARDA TEDAVİ VE TEDAVİDE YOL HARİTASI – 1
Oturum Başkanları: Yusuf Tamam, Sholpan Kaliyeva
  Tedavi Seçimi ve Değiştirmedeki Yol Haritası Sibel Canbaz Kabay
  Komorbid Durumların Tedavi Seçimine Etkisi Münire Kılınç Toprak
  Multipl Skleroz’un Ppsödoprogresyonu Cavit Boz
14:30 – 15:30 UYDU SEMPOZYUMU (Gen İlaç)
“Orijinal İlaç, Eşdeğer İlaç Tartışmaları Üzerine”
Moderatör: Dr. Şeref Demirkaya
Konuşmacı: Dr. Ata Nevzat Yalçın
 
15:30 – 16:00 Kahve Arası  
16:00 – 17:00 ÖZEL DURUMLARDA TEDAVİ VE TEDAVİDE YOL HARİTASI – 2
Oturum Başkanları: Abdurrahman Neyal, Manija Ganieva
  Hamilelik Planlarken ve Gebelikte Multipl Skleroz Tedavisi Aylin Akçalı
  Multiple Skleroz Tedavisinde Farmakogenomik ve Tedavide Bireyselleşme Rena Şiraliyeva
  Multipl Skleroz Tedavisinde Risk Yönetimi & Yeni tedavilere Başlarken Yapılacak Testler ve Yorumlama Özlem Taşkapılıoğlu
 
15 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ
09:00 – 10:00 MULTİPL SKLEROZ’DA SEMPTOMATİK TEDAVİ
Oturum Başkanları: Funda Uysal Tan, Djamal Turgunbayev
  Multipl Skleroz’da Bilişsel Bozukluklar ve Tedavisi S.T. Turuspekova
  Multipl Skleroz’da Uyku Bozuklukları ve Tedavisi Semai Bek
  Spastisite ve Tremorun Tedavisi Gençer Genç
10:00 – 10:30 Kahve Arası  
10:30 – 11:30 NEUROMYELITIS OPTICA (NMO)
Oturum Başkanları: Ayşe Altıntaş, Rena Şiraliyeva
  Neuromyelitis Optica Spekturumu Hastalıkları Münife Neyal
  Multipl Skleroz’u Taklit Eden Primer ve Sekonder İnflamatuvar Hastalıklar Levent Sinan Bir
  Günümüzde & Gelecekte NMOSD Tedavisi Egemen İdiman
11:30 – 12:15 TARTIŞMALI KONULAR 1 –  ANTI-MOG ANTİKORU İLE İLİŞKİLİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ DEMİYELİNİZASYONU, NMOSD ? MS ? VEYA YENİ HASTALIK MI ?
Oturum Başkanları: Cemal Özcan, Murat Terzi
  Tartışmacılar: Sedat Şen, Cihat Uzunköprü, Mehmet Fatih Yetkin, Demet Yandım Kuşcu  
12:15 – 14:00 Öğle Yemeği  
14:00 – 15:30 ÜLKELERE GÖRE MULTİPL SKLEROZ FENOTİPİ VE PREVALANSI – 1
Oturum Başkanları: Şeref Demirkaya, Furkat Yusupov
  Özbekistan’da Multipl Skleroz’un Özellikleri, Tanı ve Tedavi İmkanları Madzhidova Yokutkhon Nabievna
  Semerkant Bölgesinde Multipl Skleroz’un Özellikleri, Tanı ve Tedavi İmkanları Jurabekova Aziza Tahirovna
  Kırgızistan’da Multipl Skleroz’un Özellikleri, Tanı ve Tedavi İmkanları Kunduz Karbozova
  Tacikistan’da Multipl Skleroz’un Özellikleri, Tanı ve Tedavi İmkanları Manija Ganieva
15:30 – 16:00 KAHVE ARASI  
16:00 – 17:30 ÜLKELERE GÖRE MULTİPL SKLEROZ FENOTİPİ VE PREVALANSI – 2
Oturum Başkanları: Ufuk Ergün, Markhamat Yakubova
  Kazakistan’da Multipl Skleroz’un Özellikleri, Tanı ve Tedavi İmkanları E.S. Nurguzhayev
  Azerbaycan’da Multipl Skleroz’un Özellikleri, Tanı ve Tedavi İmkanları Rena Siyeleva
  KKTC’de Multipl Skleroz’un Özellikleri, Tanı ve Tedavi İmkanları Sıla Usar
  Türkiye’de Multipl Skleroz’un Özellikleri, Tanı ve Tedavi İmkanları Erdem Toğrul
 
16 ŞUBAT 2020 PAZAR
09:00 – 09:45 TARTIŞMALI KONULAR 2 –  MS’DE TEDAVİ SONLANDIRILABİLİR Mİ ? NE ZAMAN HANGİ DURUMDA ?
Oturum Başkanları: Alev Leventoğlu, Dilcan Kotan
  Tartışmacılar: Caner Feyzi Demir, Tuncay Gündüz, Şeyda Figül Gökçe, Belgin Petek Balcı  
09:45 – 11:15 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 1
Oturum Başkanları: Alaattin Şen, Belgin Koçer, Jurabekova Aziza Tahirovna
 
 • Association Between Swallowing, Respiratory Functions and Anthropometrical Measurements in Multiple Sclerosis Patients // Ayşegül Demir
 • The Assessment of Fatigue in Multiple Sclerosis and Its Association with Anxiety, Depression, Serum Vitamin and Electrolyte Level // Ayşegül Demir
 • Multipl sklerozlu hastalarda Bilişsel rehabilitasyon ve beyin nöroplastisitesinin özellikleri // Aynur Feyzioğlu
 • İnterlökin-22’nin Multipl Skleroz Fare Modelinde Rolü // Mehmet Fatih Yetkin
 • Adalimumab Tedavisi Sonrası Gelişen Demiyelizan Hastalık // Şeyma Benli
 • Multipl Skleroz Tedavisinde Logo Terapötik Teknikler // E.B. Atantaeva
 • Multiple Skleroz Hastalarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemlerine Başvurunun Demografik ve Klinik Korelasyonlarının Değerlendirilmesi // Selma Aksoy
 • Opticomyelitis (Devic hastalığı) – Klinik Bir Vaka: Ayırıcı Tanıda Zorluklar  // B.K. Demesinova, N.V. Stepuk
 • Multipl Skleroz Hastalarında Vitamin B12 Düzeyinin Retina Sinir Lif Kalınlığına Etkisi // Ayşegül Tantik Pak
11:15 – 11:30 KAHVE ARASI  
11:30 – 13:00 SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU 2
Oturum Başkanları: Berna Arlı, Cavit Boz, Rakhimbaeva Gulnara Sattarovna
 
 • Kapariden (Capparis ovata) İzole Edilen Olean-12en-28ol, 3β Pentakozanoat’ın Multipl sklerozun Tedavisi için Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Sentezi ve DAE Modelinde İlk // Alaattin Şen
 • Multipl Skleroz Tanılı Hastalarda Hamstring Kasına Uygulanan Foam Rollerın Eklem Hareket Açıklığı, Ağrı ve Günlük Yaşam Aktiviteleri Üzerine Etkisi // Alper Özsoydan
 • Multiple sclerosis-cognitive dysfunction or cognitive fatigue // Sanoeva Matlyuba Zhakhonkulovna
 • CTGF (Connective Tissue Growth Factor) rs9402373 C/G Genetik Polimorfizmi ve Multipl Skleroz Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi // Hasan Çağın Lenk
 • Value of Neuro Specific Protein S-100 and Lipoproteids in The Development of Multiple Sclerosis // Markhamat Mirakramovna Yakubova
 • Okrelizumab’ın FMF’li MS Hastalarında FMF Ataklarına Etkileri; Kesitsel, Retrospektif Bir Takip Çalışması // Caner Feyzi Demir
 • Multipl Skleroz Hastalarımızda Alemtuzumab Deneyimimiz // Fatma Akkoyun Arıkan
 • Multipl Skleroz Hastalarında Ganglion Hücre Kompleksi ve Retina Sinir Lifi Kalınlıklarının Optik Koherans Tomografi ile Değerlendirilmesi // Sinan Bilgin
 • The Incidence and Influence of Urinary Tract Infections on Immunosuppressive Therapies in Acute Multiple Sclerosis Relapses // Fatma İnci, Esen Ertaş
13:00 – 13:30 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları: Erdem Toğrul, Aynur Feyzioğlu 
  Konuşmacı: Tahir Kurtuluş Yoldaş