2022 Kongresinden

Bilimsel Program

6 Haziran 2022 Pazartesi
08:30 – 09:00 Açılış Töreni
Inoyatov Amrillo Sahidyevich
Rizayev Jasur Alimdjanovich
Cevdet Erdöl
Daminov Botir Turgunpulatovich
Şeref Demirkaya
Hüsnü Efendi
Madjiova Yokutxon Nabiyevna
Aynur Feyzioğlu
09:00 – 10:00 1. OTURUM 
  Oturum Başkanları: Jasur Rizayev, Şeref Demirkaya, Hüsnü Efendi, Yokutxon Majidova
09:00 – 09:20 Multipl Skleroz’un İmmunpatogenezinde  enflamasyon? / Canan Yücesan
09:20 – 09:40 Multipl Skleroz’un İmmunpatogenezinde  dejenerasyon? / Ceyla irkec
09:40 – 10:00 MS’da klinik fenotipler, radyolojik izole sendromdan sekonder progressif MS’a klinik seyir / Münife Neyal
10:00 – 11:00 2. OTURUM
  Oturum Başkanları: Jasur Rizayev, Funda Uysal Tan, Dürdane Aksoy, Aynur Feyzioğlu
10:00 – 10:20 Multipl Skleroz’da Değiştirilebilir Çevresel  FaktörlerQin Rolü ve Etkisi / Nur Yüceyar
10:20 – 10:40 Multipl skleroz ortaya çıkışında ve seyrinde D vitamini ne kadar önemli? / Şeref Demirkaya
10:40 – 11:00 Multipl Skleroz’un Tanı ve Tedavisindeki Algoritma / Rena Shiraliyeva
11:00 – 12:00 ÖĞLE YEMEĞİ
12:00 – 14:00 3. OTURUM
  Oturum Başkanları: Ceyla İrkeç, Rena Shiraliyeva, Canan Yücesan, Gulnora Rakhimbayevna
12:00 – 12:20 MS tanı kriterleri ve McDonald 2017 kriterlerinin klinikte kullanımı  / Gülnur Uzuner
12:20 – 12:40 Multipl Skleroz’un Klinik  fenotipleri,MS kliniğinde Tipik ve Atipik  Özellikler / Levent Sinan Bir
12:40 – 13:00 RR MS’den sekonder progresyona geçiş ve hastaların izlemi / Cavit Boz
13:00 – 13:20 The MRI algorithm for the diagnosis of multiple sclerosis in the study brain / Таисия Кульнева
13:20 – 14:00 Tartışma
14:00 – 14:20 KAHVE MOLASI
14:20 – 16:40   4. OTURUM – Ülkelerimizde MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları
  Oturum Başkanları: Şeref Demirkaya, Cavit Boz, Ayten Mamedbeyli, Markhamat Yakubova
14:20 – 14:40 Azerbaycan’da MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Ayten Mamedbeyli
14:40 – 15:00 Özbekistan’da MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Yokuthan Madjiova
15:00 – 15:20 KKTC’de MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Sıla Usar
15:20 – 15:40 Kazakistan’ın Kuzey ve Güney bölgelerinde multipl sklerozun karşılaştırmalı klinik ve epidemiyolojik özellikleri. / Klara Kanatovna Almahanova
15:40 – 16:00 Kırgızistan’da MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Kunduz Karbazova
16:00 – 16:20 Türkiye’de MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Erdem Toğrol
16:20 – 16:40 Oxidative stress in MS, the issue of therapy optimization / Yokutxon Majidova
7 Haziran 2022 Salı 
07:00 – 08:10 5. OTURUM
  Oturum Başkanları: Sıla Usar, Aksel Siva, Сауле Туруспекова, Наргиз Абдуллаева
07:00 – 07:20 RİS Tanı, İzlem ve Tedavi? / Aksel Siva
07:20 – 07:40 Progressif MS’ de MRG belirteçleri nelerdir? / Hüsnü Efendi
07:40 – 08:00 Multipl Skleroz tanısında/ayırıcı tanıda ve izleminde MRG’nin önemi? / Rana Karabudak
08:00 – 08:10 Tartışma
08:10 – 08:20 KAHVE MOLASI
08:20 – 09:20 6. OTURUM
  Oturum Başkanları: Aslı Tuncer, Taşkın Duman, Erkin Nurgujayev, Sokhiba Hakimova
08:20 – 08:40 MS tedavisinde I. Basamak enjektabl tedaviler ve tedavideki yeri? / Alev Leventoğlu
08:40 – 09:00 MS tedavisinde I. Basamak oral tedaviler (teriflunomid ve dimetilfumarat) ve tedavideki yeri? Atak tedavisi? / Serhan Sevim
09:00 – 09:20 MS tedavisinde 2. Basamak oral tedaviler (fingolimod ve kladribin) ve tedavideki yeri? / Semra Mungan
09:20 – 11:00 7. OTURUM
  Oturum Başkanları: Ayşe Altıntaş, Serpil Bulut, Nebahat Taşdemir, Kunduz Karbazova
09:20 – 09:40 MS tedavisinde monoklonal antikorlar tedaviler ve tedavideki yeri? / Murat Kürtüncü
09:40 – 10:00 MS tedavisinde BTK inhibitörleri ve faz çalışmaları, tedavide olası yeri? / Uğur Uygunoğlu
10:00 – 10:20 Ms’da atak tanımı? Atak Tedavisi; hangi hastaya ne zaman? Nasıl yapılmalıdır? / Taşkın Duman
10:20 – 10:40 Multiple sclerosis and coronavirus infection: prognosis and comorbidity / Gulnara Rakhimbayeva
10:40 – 11:00 Tartışma
11:00 – 12:00 ÖĞLE YEMEĞİ
12:00 – 13:20 8. OTURUM
  Oturum BaşkanlarıCaner Feyzi Demir, Funda Uysal Tan, Leyla Akhmadeyeva, Aziza Jurabekova
12:00 – 12:20 MS tedavi seçimi ve değiştirmedeki genel yaklaşım nedir? / Ömer Faruk Turan
12:20 – 12:40 MS tedavisinde eskalasyon veya indüksiyon? / Aslı Kurne
12:40 – 13:00 MS in progresif formlarını ne zaman, nasıl ve ne kadar tedavi etmeli? / Münire Kılınç
13:00 – 13:20 Tartışma
13:20 – 13:40 KAHVE MOLASI
13:40 – 14:45 9. OTURUM
  Oturum BaşkanlarıGülnihal Kutlu Günergin, Kadriye Ağan, Levent Sinan, Matluba Sanayeva
13:40 – 14:00 MS tedavisinde güvenlik ve risk yönetimi? / Serpil Bulut
14:00 – 14:20 İmmun rekonstrüksiyon: Multipl Skleroz Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım / Saule Turuspekova
14:20 – 14:40 Multipl sklerozun modern tanı ve tedavi ilkeleri. / Erkin Smaguloviç Nurgujayev – L.E. Yesjanova – K.K. Almahanova
14:40 – 14:45 Tartışma
14:45 – 15:00 KAHVE MOLASI
15:00 – 16:00 10. OTURUM
  Oturum BaşkanlarıMurat Kürtüncü, Dürdane Aksoy, Münire Kılınç, Klara Almakhanova
15:00 – 15:20 Multipl sklerozda uyku bozuklukları ve tedavisi / Semai Bek
15:20 – 15:40 Multipl sklerozda paroksismal bozukluklar ve tedavisi / Gülnihal Kutlu Günergin
15:40 – 16:00 Multipl sklerozda sifinkter ve cinsel işlev bozuklukları ve tedavisi / Gencer Genç
16:00 – 17:00 11. OTURUM
  Oturum BaşkanlarıSerpil Bulut, Sibel Güler, Ayşe Münife Neyal, Dilbar Khodjayeva
16:00 – 16:20 Multipl sklerozda Meddulla spinalisteki fokal değişikliklerin ayrıcı tanısında MR algoritmaları – Aleksey Yurieviç Popov
16:20 – 16:40 Multipl Sklerozun prognozunda yaş, cinsiyet ve hormnun etkisi / Asel Talgat Becovna Jusupova
16:40 – 17:00 Tartışma
8 Haziran 2022 Çarşamba 
07:00 – 09:20 12. OTURUM
  Oturum Başkanları: Gulora Rakhimbayeva, Markhamat Yakubova, Nazira Jarkinbekova, Matluba Sanoyeva
07:00 – 07:20 Diseases of neurooptomyelitis appearance: a modern view of the problem / Nazira Jarkinbekova
07:20 – 07:40 Clinical and neurological features of multiple sclerosis in Uzbekistan / Markhamat Yakubova
07:40 – 08:00 Features of cognitive functions in patients with multiple sclerosis who underwent COVID-19 / Matlyuba Sanoyeva
08:00 – 08:20 Multiple sclerosis in the course of Covid 19 / Roza Baltabayevna– Kosbolovna Demesinova
08:20 – 08:40 Diseases of neurooptomyelitis appearance: a modern view of the problem / Nazira Jarkinbekova
08:40 – 09:00 Longitudinal-transverse myelitis: a clinical case / Nikolay Stepnyuk – Togjan Mukasheva
09:00 – 09:20 Covid – 19 pandemisinde MS ve NMO’da ve izlem/tedavi yaklaşımı? / Sedat Şen 
09:20 – 11:00 13. OTURUM
  Oturum Başkanları: Maksharip Martazanov, Laura Yesyanova, Togjan Mukasheva, Abdulkadir Tinch
09:20 – 09:40 Consequences of early transition to natalizumab therapy in patientswith multiple sclerosis in the Akmola region of the Republic of Kazakhstan / Maksharipov Martazanov
09:40 – 10:00 Experience of using the MS Pro discussion questionnaire for the diagnosis of secondary progressive multiple sclerosis in the northern regions of Kazakhstan / Laura Yesyanova
10:00 – 10:20 Pain syndrome in patients with multiple sclerosis / Lilia Novikova
10:20 – 10:40 The place and areas of use of intravenous immunoglobulin in neurological diseases / Abdulkadir Tunc
10:40 – 11:00 Tartışma
11:00 – 12:00 ÖĞLE YEMEĞİ
12:00 – 14:00 14. OTURUM
  Oturum Başkanları: Tahir Kurtuluş Yoldaş, Gençer Genç, Yerkin Smaguuloviç Nurgujaev
12:00 – 12:20 MOG ilişkili hastalıklar ve tedavisi /  Kadriye Ağan
12:20 – 12:40 MS ve NMO’da gebelik / Ayşe Altıntaş
12:40 – 13:00 MS’de BOS İncelemesi ve Biyobelirteçler  / Murat Terzi
13:00 – 13:20 Ailesel MS ve Özellikleri / Sibel Güler 
13:20 – 13:40 Analysis of the ataxia syndrome in multiple sclerosis / Alisher Shayzakov
13:40 – 14:00 Tartışma
14:00 – 15:40 15. OTURUM
  Oturum BaşkanlarıEgemen İdiman, Belgin Petek Balcı,  Matluba Sanayeva
14:00 – 14:20 NMO ve NMO spektrum hastalıklarında immun patogenez ve tanı kriterleri / Sibel Canbaz Kabay
14:20 – 14:40 NMO ve NMO spektrum hastalıklarında tedavi yaklaşımı / Egemen İdiman 
14:40 – 15:00 Kadınlarda MS Tedavisi Yönetimi / Aylin Akçalı
15:00 – 15:20 MS ve Aşılar / Bilge Piri Çınar 
15:20 – 15:40 Tartışma
15:40 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:20 16. OTURUM
  Oturum BaşkanlarıMehmet TecellioğluBakhtiyar Gafurov
16:00 – 16:20 Multipl Skleroz ve EBV / Haluk Gümüş
16:20 – 16:40 Kanda Biyobelirteçler / Birsen Can Demirdöğen
16:40 – 17:00 İmmunite ve Mikrobiyata Regülasyonunda Diyetin Rolü / Semir Beyaz
17:00 – 17:20 Tartışma
SALON B
  SÖZLÜ BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum BaşkanlarıSerpil Bulut, Saltanat Kamenov, Funda Uysal Tan, Yaşar Altun
  POSTER BİLDİRİ OTURUMU
  Oturum Başkanları: Musa Temel, Taşkın Duman, Antiqa Mammadova, Mehmet Tecellioğlu
 
09 Haziran 2022 Perşembe
08:00 – 10:00 16. OTURUM
  Oturum Başkanları: Ufuk Aluçlu, Aysun Soysal, Fatih Yetkin
  Tartışmacılar: Mesrure Köseoğlu, Şeyda Figül Gökçe, Özlem Ethemoğlu, Destan Sena Bünül 
10:00 – 12:00 ÖĞLE YEMEĞİ
12:00 – 14.00 17. OTURUM
  Oturum Başkanları: Leyla Akhmadeeva, Aziza Jurabekova, Sohiba Khakimova, Shukhrat Niyazov
12:00 – 12:30 Diagnosis of multiple sclerosis in the course of Covid / Leyla Akhmadeeva
12:30 – 13:00 Treatment of multiple sclerosis in the course of Covid / Aziza Jurabekova
13:00 – 13:30 Multiple sclerosis and hypertension / Abdullaeva Nargiza
13:30 – 14:00 Multiple sclerosis in the elderly / Sohiba Khakimova
14:00 – 14:30 Multipl sklerozlu hastaların tedavisinde ozonlanmış serebralizin kullanımı. / Şuhrat Toşmiroviç Niyazov 
14:30 – 15:00 Tartışma
15:00 – 15:15 KAPANIŞ & 2023 BAKÜ KONGRESİNE DAVET OTURUMU
  Aziza Turuspekova Semerkant Genel Değerlendirme Konuşması