2023 Kongresinden

Fotoğraf Galerisi için tıklayınız.
8 Haziran 2023 Perşembe
16:30 – 18:30 Kayıt
18:30 – 19:30 AÇILIŞ OTURUMU
  Açılış Konuşmaları
  Panel: Türk dünyasında MS’in güncel durumunun değerlendirilmesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Rana Şiraliyeva (Azerbaycan)
Prof. Dr. Şeref Demirkaya (Türkiye)
Prof. Dr. Hüsnü Efendi (Türkiye)
Prof. Dr. Yokuthan Madjiova (Özbekistan)
Prof. Dr. Yerkin Smaguloviç Nurgujaev (Kazakistan)
Prof. Dr. Manizha Ganieva (Tacikistan)
Uzm. Dr. Sıla Usar (KKTC)
Prof. Dr. Asel Jusupova (Kırgızistan)
19:30 – 22:00 Akşam Yemeği
9 Haziran 2023 Cuma
09:00 – 10:00 1. OTURUM: MS Patogenezi-İçin İçin Yanan bir kor
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ceyla İrkeç, Prof. Dr. Sədaqət Hüseynova
09:00 – 09:15 Multipl Skleroz’un immunpatogenezinde nöroinflamasyon ve patoloji? / Prof. Dr. Egemen İdiman
09:15 – 09:30 Multipl Skleroz’un immunpatogenezinde nörodejenerasyon / Prof. Dr. Ceyla İrkeç
09:30 – 09:45 MS’de immünpatogenezinde EBV’nin rolü / Doç. Dr. Fatih Yetkin
09:45 – 10:00 Tartışma
10:00 – 11:00 2. OTURUM: MS ‘de Epidemiyoloji ve değiştirilebilir Risk Faktörleri
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Egemen İdiman, Prof. Dr. Yokuthan Madjiova
10:00 – 10:15 MS epidemiyolojisi / Prof. Dr. Cavit Boz
10:15 – 10:30 Azerbaycan’da MS’in epidemiyolojisi / Doç. Dr. Rahim Əliyev
10:30 – 10:45 D vitamini ve diğer çevresel faktörler / Prof. Dr. Serpil  Bulut
10:45 – 11:00 Multipl Sklerozda Mikrobiotanın rolü? /  Prof. Dr. Şeref Demirkaya
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15-11:45 KAHVE MOLASI
11:45-12:45 3. OTURUM: Multipl Sklerozda Klinik Özellikler ve Ayırıcı Tanı
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cavit Boz, Prof. Dr. Rövşən Həsənov
11:45 – 12:00 Multipl skleroz tanı kriterleri, tanıda hatalar, görülmeyen alanlar / Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
12:00 – 12:15 MS’ erken dönem klinik bulgular ve tedavi taktiklerinin yönetimi / Prof. Dr. Gülnara Sattarovna
12:15 – 12:30 MS ve vaskulitlerin ayrıcı tanısında radyolojik ve laboratuar bulgular / Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu
12:30 – 12:40 Tartışma
12:40 – 13:00 Satellite Sempozyum – Novartis
MS’te optimal tedavi seçenekleri / Prof. Dr. Cavit Boz
13:00 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:15 4. OTURUM: MS’de Tanı Araçları
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Münife Neyal, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
14:00 – 14:15 Multipl sklerozda manyetik rezonans görüntülemede "pratik kılavuzlar" / Prof. Dr. Ahmet Memiş
14:15 – 14:30 Klinikten tanıya MR / Prof. Dr. Rana Karabudak
14:30 – 14:45 Multipl Sklerozda Nörofizyolojik Tanı. Transkraniyal Manyetik Stimülasyon / Arş. Grv. Marziyya Mammadova
14:45 – 15:00 MS tanı ve ayırıcı tanıda BOS / Prof. Dr. Murat Terzi
15:00 – 15:15 SSS İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklarında OCT / Prof. Dr. Fethi İdiman
15:15 – 15:30 Tartışma
15:30 – 15:45 Uydu Sempozyumu – Sofarma
Modern tıp pratiğinde antikolinesteraz ilaçların kullanımı/ Nivalin

Arş. Grv. Marziyya Mammadova
15:45 – 16:15 KAHVE MOLASI
16:15 – 17:35 5. OTURUM – Panel : Ülkelerimizde MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Canan Yücesan, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
 16:15 – 16:25 Bir bölge olarak Bakü’de Multipl sklerozun epidemiyolojisi/ Dr. Aygün Quliyeva
 16:25 – 16:35 Kazakistan’da MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Prof. Dr. Yerkin Smaguloviç Nurgujaev
 16:35 – 16:45 Kırgızistan’da MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları/ Prof. Dr. Asel Jusupova
 16:45 – 16:55 KKTC’de MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Uzm. Dr. Sıla Usar
 16:55 – 17:05 Özbekistan’da MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları/ Prof. Dr. Yokuthan Madjiova
 17:05 – 17:15 Semerkant bölgesindeki MS epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları/ Prof. Dr. Aziza Jurabekova, Prof. Dr. Nargiza Abdullayeva
 17:15 – 17:25 Tajikistan’da MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Prof. Dr. Manizha Ganieva
 17:25 – 17:35 Türkiye’de MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Prof. Dr. Erdem Toğrol
17:35 – 18:15 6. OTURUM – Özel Sunumlar
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat Terzi, Prof. Dr. Manizha Ganieva
17:35 – 17:45 Klinik olgular eşliğinde multipl skleroz ve MDS / Prof. Dr. Almakhanova Klara
17:45 – 17:55 Epilepsiya və Multipl skleroz / Prof. Dr. Nailə İsmayılova
17:55 – 18:05 Multip sklerozda  ve SƏA. Klinik durum / Prof. Dr. Mədinə Tağıyeva
18:05 – 18:15 Multiple skleroz ile dental ve peridontal sağlık ilişkisinin değerlendirilmesi / Doç. Dr. Kadriye Demirkaya
10 Haziran 2023 Cumartesi
09:00 – 10:00 7. OTURUM Çocukluk dönemi demiyelinizan hastalıkları
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serpil Bulut, Prof. Dr. Aytən Məmmədbəyli
09:00 – 09:15 Çocukluk döneminde multipl sklerozun  klinik  bulguları / Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman
09:15 – 09:30 Çocuklarda multipl skleroz için tanı kriterleri ve tedavi stratejiler / Prof. Dr. Aytən Məmmədbəyli
09:30 – 09:45 Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki çocuklarda multipl sklerozun özellikleri / Prof. Dr. Marzhan Mahmutovna
09:45 – 10:00 Tartışma
10:00– 10:45 8. OTURUM: MS’de Atakla İlişkili ve Atakla İlişkisiz Progresyon
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
10:00 – 10:15 Hastalık ilerlemesi: nasıl tanımlanır, nasıl izlenir / Prof. Dr. Münire Kılıç
10:15 – 10:30 Sekonder Progresif MS için risk faktörleri / Prof. Dr. Funda Uysal Tan
10:30 – 10:45 MS fenotip sınıflamasında bir revizyona ihtiyaç var mı / Prof. Dr. Alev Leventoğlu
10:45 – 11:00 Uydu Sempozyumu – Salamdoktor
Azerbaycan Sağlık Hizmetlerine tele sağlık teknolojilerinin uygulanması

Dr Şəhla Sadıxova
11:00 – 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 – 12:30 9. OTURUM: MS’de Tedavi
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Tahir Kurtuluş Yoldaş, Prof. Dr. Rövşən Həsənov
11:30 – 11:45 MS’de I. Basamak tedaviler / Doç. Dr. Semra Mungan
11:45 – 12:00 MS’de II. Ve III. Basamak tedaviler / Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
12:00 – 12:15 Demiyelinizan hastalıklarda IVIG’in yeri / Prof. Dr. Tahir Kurtuluş Yoldaş
12:15 – 12:30 Tartışma
12:30 – 13:00 10. OTURUM : MS’de Aşı Çalışmaları
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Şeref Demirkaya, Prof. Dr. Saule Turuspek
12:30 – 12:45 mRNA Aşıları ve Deneysel MS modelinde mRNA aşısı / Dr. Mustafa Diken
12:45 – 13:00 Tartışma
13:00– 14:15 11. OTURUM: MS Tedavi  ve Risk  Yönetimi
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Sibal Canbaz Kabay, Doç. Dr. Rahim Əliyev
13:00 – 13:15 Multipl skleroz tedavi etkinliğini karşılaştırma karakteristikleri / Prof. Dr. Markhamat Yakubova, Prof. Dr. Muqaddas Mukhiddinova
13:15 – 13:30 MS yönetimi ve tedavi seçim stratejileri / Prof. Dr. Saule Turuspek
13:30 – 13:45 MS tedavisinde güvenlik ve risk yönetimi / Prof. Dr. Aslı Tuncer
13:45 – 14:00 MS’de gelecek tedaviler. Olası hedefleri / Prof. Dr. Hüsnü Efendi
14:00 – 14:15 Tartışma
14:15 – 15:15 ÖĞLE YEMEĞİ
15:15 – 16:15 12. OTURUM: NMOSD-MOGAD
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Erdem Toğrol, Prof. Dr. Yerkin Smaguloviç Nurgujaev
15:15 – 15:30 NMO ve NMO spektrum hastalıklarında immun patogenez ve tanı kriterleri / Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay
15:30 – 15:45 NMO ve NMO spektrum hastalıklarında tedavi yaklaşımı / Prof. Dr. Canan Yücesan
15:45 – 16:00 MOG ilişkili hastalıklar ve tedavisi / Prof. Dr. Levent Sinan Bir
16:00 – 16:15 Tartışma
16:15 – 16:45 KAHVE MOLASI
16:45 – 18:00 13. OTURUM: MS’de Semptomatik Tedavi
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Ufuk Aluçlu, Prof. Dr. Sədaqət Hüseynova
16:45 – 17:00 Multipl sklerozda semptomatik tedavi / Prof. Dr. Gencer Genç
17:00 – 17:15 MS’te alt üriner sistem semptomları ve tedavisi / Prof. Dr. Şahin Kabay
17:15 – 17:30 Multipl sklerozda rehabilitasyon / Prof. Dr. Sədaqət Hüseynova
17:30 – 17:45 Multipl sklerozda Paroksismal semptomatik bozukluklar / Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Günergin
17:45 – 18:00 Tartışma
11 Haziran 2023 Pazar
08:00 – 09:00 14. OTURUM: Sözlü Bildiri Oturumu
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ayşegül Demir, Uzm. Dr. Sıla Usar
09:00 – 10:15 15. OTURUM: MS’de Özel Durumlar
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih Yetkin, Prof. Dr. Saule Turuspek
09:00 – 09:15 MS’de Biyobelirteçler-miRNA’ların biyobelirteç potansiyeli / Doç. Dr. Birsen Can Demirdögen
09:15 – 09:30 MS’de Yaşam Tarzı Müdahaleleri / Prof. Dr. Haluk Gümüş
09:30 – 09:45 Pandemi sürecinde MS yönetimi ve Aşı uygulamaları / Uzm. Dr. Destan Sena Bünül
09:45 – 10:00 MS de özel durumlar- gebelik, komorbidit hastalıklar / Doç. Dr. Mesrure Köseoğlu
10:00 – 10:15 Tartışma
10:15 – 10:30 Uydu Sempozyumu – Sofarma
Vitamin D / Deavit Neo.
Arş. Grv. Marziyya Mammadova
10:30 – 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 – 11:30 16. OTURUM Uzmanına Danışın-Tanı ve Tedavide Akılda Kalan Sorular
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Doç. Dr. Rahim Əliyev, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
  Prof. Dr. Münife Neyal, Prof. Dr. Serhan Sevim, Prof. Dr. Ufuk Aluçlu, Prof. Dr. Kadriye Ağan
11:30 – 11:40 17. OTURUM
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Saule Turuspek, Prof. Dr. Asel Jusupova, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva, Prof. Dr. Yokuthan Madjiova, Uzm. Dr. Sıla Usar
  Türk Dünyası MS Merkezi Kurulumu Çalıştayı
11:40 – 12:10 18. OTURUM  KAPANIŞ ve  2024 TÜRK DÜNYASI KONGRESİNE DAVET OTURUMU
  Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva, Prof. Dr. Saule Turuspek, Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Prof. Dr. Şeref Demirkaya,  Prof. Dr. Aytən Məmmədbəyli, Dr. Aynur Feyzioğlu, Prof. Dr. Manizha Ganieva, Uzm. Dr. Sıla Usar, Prof. Dr. Yerkin Smaguloviç Nurgujaev, Prof. Dr. Yokuthan Madjiova, Prof. Dr. Aziza Jurabekova, Arş. Grv. Marziyya Mammadova