İLETİŞİM

BİLİMSEL SEKRETERYA

Kongre Başkanı Prof. Dr. Şeref DEMİRKAYA
E-posta   : demirkayas@yahoo.com

Kongre Başkanı Prof. Dr. Hüsnü EFENDİ
E-posta   :  husnuefendi@gmail.com

Kongre Başkanı Prof. Dr. Yakuthon MADZHIDOVA
E-posta   : madjidova1@yandex.ru

Kongre Sekreterleri:
Dr. Aynur FEYZİOĞLU
SBÜ Avrasya Sağlık ve Sosyal Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü
Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi
Tıbbiye Cad. No 38 Üsküdar İstanbul
Tel: 0216 346 36 36 / 2411
Eposta: aynur.feyzioglu@sbu.edu.tr

Dr. Gencer GENÇ

Dr. Sedat ŞENORGANİZASYON SEKRETERYASI

Bros Group Esentepe Mah. Sağlam Fikir Sok. Esen Palas Apt. 2/A Blok No 2 D.9 Şişli, İstanbul
Tel : +90 212 212 296 66 70
Faks : +90 (0)212 296 66 71
E-posta: info@mskongresi.org