PROGRAM

6 Haziran 2022 Pazartesi
10:00 – 12:00 Açılış Töreni

Yokuthan Madjidova

Şeref Demirkaya
Hüsnü Efendi
Aziza Jurabekova
Jasur Rizaev
12:0 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:15 1. OTURUM 
  Oturum Başkanları: Hüsnü Efendi, Yokuthan Madjidova
13:00 – 13:20 Multipl Skleroz’un İmmunpatogenezinde  enflamasyon? / Canan Yücesan
13:20 – 13:40 Multipl Skleroz’un İmmunpatogenezinde  dejenerasyon? / Ceyla irkeç
13:40 – 14:00 MS’te genetik ve epigenetik faktörler / Belgin Koçer
14:00 – 14:15 Tartışma
14:15 – 15:30 2. OTURUM
  Oturum Başkanları: Ceyla İrkeç, Aziza Jurabekova
14:15 – 14:35 Multipl Skleroz’da Değiştirilebilir Çevresel  Faktörlerin Rolü ve Etkisi / Nur Yüceyar
14:35 – 14:55 Multipl skleroz ortaya çıkışında ve seyrinde D vitamini ne kadar önemli? / Şeref Demirkaya
14:55 – 15:15 Multipl Skleroz’un Tanı ve Tedavisindeki Algoritma / Rena Shiraliyeva
15:15 – 15:30 Tartışma
15:30 – 15:45 KAHVE MOLASI
15:45 – 17:00 3. OTURUM
  Oturum Başkanları: Tahir Kurtuluş Yoldaş, Saule Turuspekova
15:45 – 16:05 MS tanı kriterleri ve McDonald 2017 kriterlerinin klinikte kullanımı  / Gülnur Uzuner
16:05 – 16:25 Multipl Skleroz’un Klinik  fenotipleri,MS kliniğinde Tipik ve Atipik  Özellikler / Levent Sinan Bir
16:25 – 16:45 RR MS’den sekonder progresyona geçiş ve hastaların izlemi / Cavit Boz
16:45 – 17:00 Tartışma
17:00 – 17:15 KAHVE MOLASI
17:15 – 19:15   4. OTURUM – Ülkelerimizde MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları
  Oturum Başkanları: Şeref Demirkaya, Rana Kazim Shiraliyeva
  Azerbaycan’da MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Ayten Mamedbeyli
  Kazakistan’ın Kuzey ve Güney bölgelerinde multipl sklerozun karşılaştırmalı klinik ve epidemiyolojik özellikleri. / Klara Kanatovna Almahanova
  KKTC’de MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Sıla Usar
   Kırgızistan’da MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Kunduz Karbazova
   Özbekistan’da MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Yokuthan Madjiova
   Tajikistan’da MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Manija Ganiyeva
  Türkiye’de MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları / Erdem Toğrol
7 Haziran 2022 Salı 
09:00 – 10:15 5. OTURUM
  Oturum Başkanları: Canan YücesanMarkhamat Yakubova
09:00 – 09:20 RİS Tanı, İzlem ve Tedavi? / Aksel Siva
09:20 – 09:40 Multipl Skleroz tanısında/ayırıcı tanıda ve izleminde MRG’nin önemi? / Rana Karabudak
09:40 – 10:00 Progressif MS’ de MRG belirteçleri nelerdir? / Hüsnü Efendi
10:00 – 10:15 Tartışma
10:15 – 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 – 11:45 6. OTURUM
  Oturum Başkanları: Taşkın Duman, Şuhrat Toşmirovic Niyazov
10:30 – 10:50 MS tedavisinde I. Basamak enjektabl tedaviler ve tedavideki yeri? / Alev Leventoğlu
10:50 – 11:10 MS tedavisinde I. Basamak oral tedaviler (teriflunomid ve dimetilfumarat) ve tedavideki yeri? Atak tedavisi? / Serhan Sevim
11:10 – 11:30 MS tedavisinde 2. Basamak oral tedaviler (fingolimod ve kladribin) ve tedavideki yeri? / Semra Mungan
11:30 – 11:45 Tartışma
11:45 – 13:00 7. OTURUM
  Oturum Başkanları: Nebahat Taşdemir,  Gülnara Rahimbeyava
11:45 – 12:05 MS tedavisinde monoklonal antikorlar tedaviler ve tedavideki yeri? / Murat Kürtüncü
12:05 – 12:25 MS tedavisinde BTK inhibitörleri ve faz çalışmaları, tedavide olası yeri? / Uğur Uygunoğlu
12:25 – 12:45 Ms’da atak tanımı? Atak Tedavisi; hangi hastaya ne zaman? Nasıl yapılmalıdır? / Taşkın Duman
12:45 – 13:00 Tartışma
13:00 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:15 8. OTURUM
  Oturum Başkanları: Caner Feyzi Demir  / Manija Ganiyeva
14:00 – 14:20 MS tedavi seçimi ve değiştirmedeki genel yaklaşım nedir? / Ömer Faruk Turan
14:20 – 14:40 MS tedavisinde eskalasyon veya indüksiyon? / Aslı Tuncer
14:40 – 15:00 MS in progresif formlarını ne zaman, nasıl ve ne kadar tedavi etmeli? / Münire Kılınç
15:00-15:15 Tartışma
15:15 – 15:30 KAHVE MOLASI
15:30 – 16:45 9. OTURUM
  Oturum Başkanları: Belgin Koçer, Nazira Asanovna Jarkinbekova
15:30 – 15:50 MS tedavisinde güvenlik ve risk yönetimi? / Serpil Bulut
15:50 – 16:10 İmmun rekonstrüksiyon: Multipl Skleroz Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım / Saule Turuspekova
16:10 – 16:30 Multipl sklerozun modern tanı ve tedavi ilkeleri. / Erkin Smaguloviç Nurgujayev – L.E. Yesjanova – K.K. Almahanova
16:30 – 16:45 Tartışma
16:45 – 17:00 KAHVE MOLASI
17:00 – 18:15 10. OTURUM
  Oturum Başkanları: Dürdane Aksoy / Gulnoz Şerzamonovna Davlatmirova
17:00 – 17:20 Multipl sklerozda uyku bozuklukları ve tedavisi / Semai Bek
17:20 – 17:40 Multipl sklerozda paroksismal bozukluklar ve tedavisi / Gülnihal Kutlu Günergin
17:40 – 18:00 Multipl sklerozda sifinkter ve cinsel işlev bozuklukları ve tedavisi / Gencer Genç
18:00 – 18:20 Multipl sklerozlu hastalarda ağrı sendromu / Liliya Bareevna Novikova
18:20 – 18:30 Tarışma
18:30 – 19:20 11. OTURUM
  Oturum Başkanları: ..
18:30 – 18:50 Multipl skleroz tanısında Beyin MR Algoritması – Taisiya Vladimirovna Kulneva
18:50 – 19:10 Multipl sklerozda Meddulla spinalisteki fokal değişikliklerin ayrıcı tanısında MR algoritmaları – Aleksey Yurieviç Popov
19:10 – 19:20 Tartışma
   
8 Haziran 2022 Çarşamba 
09:00 – 10:45 12. OTURUM: TARTIŞMALI OLGULAR – Bölge Ülkelerinden Gelebilecek Atipik Olguların Tartışılması
  Tartışmacılar: Ömer Faruk Turan, Cavit Boz, Canan Yücesan, Ceyla İrkeç, Funda Uysal Tan, Ufuk Aluçlu, Tahir Kurtuluş Yoldaş, Münire Kılıç, Aytan Kamal Mamadbayli, Yokuthan Madjidova
10:45 – 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 – 12:15 13. OTURUM
  Oturum Başkanları: Belgin Petek Balcı, Yerkin Smaguuloviç Nurgujaev
11:00 – 11:20 Kadınlarda MS Tedavisi Yönetimi / Aylin Akçalı
11:20 – 11:40 MS ve NMO’da gebelik / Ayşe Altıntaş
11:40 – 12:00 Nörooptikomyelit spektrumunun hastalıkları:  soruna modern bakış / Nazira Asanovna Jarkinbekova
12:00 – 12:15 Tartışma
12:15 – 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 – 14:15 14. OTURUM
  Oturum Başkanları Mehmet Tecellioğlu,  Aytan Kamal Mamadbayli
13:00 – 13:20 MS ve Aşılar / Bilge Piri Çınar 
13:20 – 13:40 Ailesel MS ve Özellikleri / Sibel Güler 
13:40 – 14:00 Multipl Skleroz ve EBV / Haluk Gümüş
14:00 – 14:15 Tartışma
14:15 – 14:30 KAHVE MOLASI
14:30 – 16:25 15. OTURUM
  Oturum Başkanları: Yaşar Altun, Marhamat Mirakramovna Yakubova
14:30 – 14:50 Covid sürecinde MS Tedavisi / Aziza Jurabekova
14:50 – 15:10 COVID-19’u geçiren multipl sklerozlu hastalarda bilişsel işlevlerin özellikleri / Matlyuba Jakhonkulovna Sanoyeva
15:10 – 15:30 Multipl Skleroz ve Koronavirüs Enfeksiyonu: seyir özellikleri ve komorbidite / Gülnara Rahimbayeva
15:30 – 15:50 Covid 19 sürecinde multipl skleroz / Roza Baltabayevna Nurjanova – Kosbolovna Demesinova
15:50 – 16:10 Covid – 19 pandemisinde MS ve NMO’da ve izlem/tedavi yaklaşımı? / Sedat Şen 
16:10 – 16:25 Tartışma
09 Haziran 2022 Perşembe
09:00 – 10:15 16. OTURUM
  Oturum Başkanları: Cavit Boz, Matluba Sanayeva
09:00 – 09:20 NMO ve NMO spektrum hastalıklarında immun patogenez ve tanı kriterleri / Sibel Canbaz Kabay
09:20 – 09:40 NMO ve NMO spektrum hastalıklarında tedavi yaklaşımı / Egemen İdiman 
09:40 – 10:00 MOG ilişkili hastalıklar ve tedavisi /  Kadriye Ağan
10:00 – 10:15 Tartışma
10:15 – 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 – 11:45 17. OTURUM
  Oturum Başkanları: Semra Mungan / Bakhtiyar Gafurov
10:30 – 10:50 MS’de BOS İncelemesi ve Biyobelirteçler  / Murat Terzi
10:50 – 11:10 Kanda Biyobelirteçler / Birsen Can Demirdöğen
11:10 – 11:30 İmmunite ve Mikrobiyata Regülasyonunda Diyetin Rolü / Semir Beyaz
 11:30 – 11:45 Tartışma
11:45 – 12:45 18. OTURUM
  Oturum Başkanları: Ufuk Aluçlu, Aysun Soysal
  Tartışmacılar: Mesrure Köseoğlu, Şeyda Figül Gökçe, Özlem Ethemoğlu, Fatih Yetkin, Cihat Uzunköprü, Destan Sena Bünül 
12:45 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:45 19. OTURUM
  Oturum Başkanları: Gençer Genç, Matlyuba Sanoeva
13:30 – 13:50 Nörolojik Hastalıklarda Intravenöz Immunglobulinin yeri ve kullanım alanları / Abdulkadir Tunç
13:50 – 14:10 Tacikistan Cumhuriyeti’nde MS’in klinik belirtileri / Gulnoz Şerzamonovna Davlatmirova
14:10 – 14:30 Özbekistan koşullarında multipl sklerozun bazı klinik ve epidemiyolojik özellikleri / Marhamat Mirakramovna Yakubova
14:30 – 14:50 MS’da klinik fenotipler, radyolojik izole sendromdan sekonder progressif MS’a klinik seyir / Münife Neyal
14:50 – 15:05 Tartışma
15:05 – 15:20 KAHVE MOLASI
15:20 – 16:55 20. OTURUM (Bölgelerden gelen çalışmalar)
  Oturum Başkanları: Murat Terzi, Aynur Feyzioğlu
15:20 – 15:40 Multipl sklerozlu hastaların tedavisinde ozonlanmış serebralizin kullanımı. / Şuhrat Toşmiroviç Niyazov 
15:40 – 16:00 Longitudinal transvers miyelit: klinik bir vaka / Nikolay Valeryeviç Stepnuk – Togjan Jaylıkereevna Mukaşeva
16:00 – 16:20 Kazakistan’ın kuzey bölgelerindeki İkincil ilerleyici tip multipl skleroz tanısı için MS Pro Tartışma anketini kullanma deneyimi / Laura Yerkenovna Yesjanova
16:20 – 16:40 Kazakistan Cumhuriyeti Akmola bölgesinde multipl sklerozlu hastalarda natalizumab tedavisine erken geçişin sonuçları / Makşarip Bamatgereyeviç Martazanov
16:20 – 16:55 Tartışma
10 Haziran 2022 Cuma
08:00 – 11:00 21. OTURUM (Sözel Oturum)
  Oturum Başkanları: Serpil Bulut, Saltanat Kamenov, Funda Uysal Tan
11:00 – 11:30 KAHVE MOLASI
11:30 – 12:30 22. OTURUM (Poster Oturumu)
  Oturum Başkanları: Musa Temel, Antiqa Mammadova, Alev Leventoglu
 12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 14:30 23. OTURUM (Kongrenin Genel Değerlendirmesi ve Gelecek Kongre için planlamalar)
  Şeref Demirkaya
Hüsnü Efendi
Yakuthon Madjiyeva
Jurakebova Aziza Tahirovna
Rana Kazim Shiraliyeva
Saltanat Kamenov
Kunduz Karbozova
Manija Ganieva
Sıla Usar
Saule Turuspekova
Aynur Feyzioğlu
14:30 – 14:45 KAPANIŞ & 2023 BAKÜ KONGRESİNE DAVET OTURUMU
  Konuşmacılar: Yakuthon Madjiyeva, Rana Kazim Shiraliyeva