PROGRAM

8 Haziran 2023 Perşembe
16:30 – 18:30 Kayıt
18:30 – 19:30 AÇILIŞ OTURUMU
  Açılış Konuşmaları
  Panel: Türk dünyasında MS’in güncel durumunun değerlendirilmesi

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Rana Şiraliyeva (Azerbaycan)
Prof. Dr. Şeref Demirkaya (Türkiye)
Prof. Dr. Hüsnü Efendi (Türkiye)
Prof. Dr. Yokuthan Madjiova (Özbekistan)
Prof. Dr. Yerkin Smaguloviç Nurgujaev (Kazakistan)
Prof. Dr. Manizha Ganieva (Tacikistan)
Uzm. Dr. Sıla Usar (KKTC)
Prof. Dr. Asel Jusupova (Kırgızistan)
19:30 – 22:00 Akşam Yemeği
9 Haziran 2023 Cuma
09:00 – 10:00 1. OTURUM: MS Patogenezi-İçin İçin Yanan bir kor
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ceyla İrkeç, Prof. Dr. Sədaqət Hüseynova
09:00 – 09:15 Multipl Skleroz’un immunpatogenezinde nöroinflamasyon ve patoloji? / Prof. Dr. Egemen İdiman
09:15 – 09:30 Multipl Skleroz’un immunpatogenezinde nörodejenerasyon / Prof. Dr. Ceyla İrkeç
09:30 – 09:45 MS’de immünpatogenezinde EBV’nin rolü / Doç. Dr. Fatih Yetkin
09:45 – 10:00 Tartışma
10:00 – 11:00 2. OTURUM: MS ‘de Epidemiyoloji ve değiştirilebilir Risk Faktörleri
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Egemen İdiman, Prof. Dr. Yokuthan Madjiova
10:00 – 10:15 MS epidemiyolojisi / Prof. Dr. Cavit Boz
10:15 – 10:30 Azerbaycan’da MS’in epidemiyolojisi / Doç. Dr. Rahim Əliyev
10:30 – 10:45 D vitamini ve diğer çevresel faktörler / Prof. Dr. Serpil  Bulut
10:45 – 11:00 Multipl Sklerozda Mikrobiotanın rolü? /  Prof. Dr. Şeref Demirkaya
11:00 – 11:15 Tartışma
11:15-11:45 KAHVE MOLASI
11:45-12:45 3. OTURUM: Multipl Sklerozda Klinik Özellikler ve Ayırıcı Tanı
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Cavit Boz, Prof. Dr. Rövşən Həsənov
11:45 – 12:00 Multipl skleroz tanı kriterleri, tanıda hatalar, görülmeyen alanlar / Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
12:00 – 12:15 MS’ erken dönem klinik bulgular ve tedavi taktiklerinin yönetimi / Prof. Dr. Gülnara Sattarovna
12:15 – 12:30 MS ve vaskulitlerin ayrıcı tanısında radyolojik ve laboratuar bulgular / Prof. Dr. Nergiz Hüseyinoğlu
12:30 – 12:40 Tartışma
12:40 – 13:00 Satellite Sempozyum – Novartis
MS’te optimal tedavi seçenekleri / Prof. Dr. Cavit Boz
13:00 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 – 15:15 4. OTURUM: MS’de Tanı Araçları
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Münife Neyal, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
14:00 – 14:15 Multipl sklerozda manyetik rezonans görüntülemede "pratik kılavuzlar" / Prof. Dr. Ahmet Memiş
14:15 – 14:30 Klinikten tanıya MR / Prof. Dr. Rana Karabudak
14:30 – 14:45 Multipl Sklerozda Nörofizyolojik Tanı. Transkraniyal Manyetik Stimülasyon / Arş. Grv. Mərziyyə Məmmədova
14:45 – 15:00 MS tanı ve ayırıcı tanıda BOS / Prof. Dr. Murat Terzi
15:00 – 15:15 SSS İnflamatuar Demiyelinizan Hastalıklarında OCT / Prof. Dr. Fethi İdiman
15:15 – 15:30 Tartışma
15:30 – 15:45 Uydu Sempozyumu – Sofarma
Modern tıp pratiğinde antikolinesteraz ilaçların kullanımı/ Nivalin

Arş. Grv. Mərziyyə Məmmədova
15:45 – 16:15 KAHVE MOLASI
16:15 – 17:35 5. OTURUM – Panel : Ülkelerimizde MS’in Günümüzde Tanı ve Tedavi İmkanları
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Canan Yücesan, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
 16:15 – 16:25 Bir bölge olarak Bakü’de Multipl sklerozun epidemiyolojisi/ Dr. Aygün Quliyeva
 16:25 – 16:35 Kazakistan’da MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Prof. Dr. Yerkin Smaguloviç Nurgujaev
 16:35 – 16:45 Kırgızistan’da MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları/ Prof. Dr. Asel Jusupova
 16:45 – 16:55 KKTC’de MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Uzm. Dr. Sıla Usar
 16:55 – 17:05 Özbekistan’da MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları/ Prof. Dr. Yokuthan Madjiova
 17:05 – 17:15 Semerkant bölgesindeki MS epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları/ Prof. Dr. Aziza Jurabekova, Prof. Dr. Nargiza Abdullayeva
 17:15 – 17:25 Tajikistan’da MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Prof. Dr. Manizha Ganieva
 17:25 – 17:35 Türkiye’de MS’in epidemiyolojisi, tanı ve tedavi imkanları / Prof. Dr. Erdem Toğrol
17:35 – 18:15 6. OTURUM  Sözel Sunumlar
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Murat Terzi, Prof. Dr. Manizha Ganieva
17:35 – 17:45 Klinik olgular eşliğinde multipl skleroz ve MDS / Prof. Dr. Almakhanova Klara
17:45 – 17:55 Epilepsiya və Multipl skleroz / Prof. Dr. Nailə İsmayılova
17:55 – 18:05 Multip sklerozda  ve SƏA. Klinik durum / Prof. Dr. Mədinə Tağıyeva
18:05 – 18:15 Multiple skleroz ile dental ve peridontal sağlık ilişkisinin değerlendirilmesi / Doç. Dr. Kadriye Demirkaya
10 Haziran 2023 Cumartesi
08:15 – 09:15 7. OTURUM Çocukluk dönemi demiyelinizan hastalıkları
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Serpil Bulut, Prof. Dr. Aytən Məmmədbəyli
08:15 – 08:30 Çocukluk döneminde multipl sklerozun  klinik  bulguları / Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman
08:30 – 08:45 Çocuklarda multipl skleroz için tanı kriterleri ve tedavi stratejiler / Prof. Dr. Aytən Məmmədbəyli
08:45 – 09:00 Kazakistan Cumhuriyeti’ndeki çocuklarda multipl sklerozun özellikleri / Prof. Dr. Marzhan Mahmutovna
09:00 – 09:15 Tartışma
09:15– 10:00 8. OTURUM: MS’de Atakla İlişkili ve Atakla İlişkisiz Progresyon
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Faruk Turan, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
09:15 – 09:30 Hastalık ilerlemesi: nasıl tanımlanır, nasıl izlenir / Prof. Dr. Münire Kılıç
09:30 – 09:45 Sekonder Progresif MS için risk faktörleri / Prof. Dr. Funda Uysal Tan
09:45 – 10:00 MS fenotip sınıflamasında bir revizyona ihtiyaç var mı / Prof. Dr. Alev Leventoğlu
10:00 – 10:30 KAHVE MOLASI
10:30 – 11:15 9. OTURUM: MS’de Tedavi
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Tahir Kurtuluş Yoldaş, Prof. Dr. Rövşən Həsənov
10:30 – 10:45 MS’de I. Basamak tedaviler / Doç. Dr. Semra Mungan
10:45 – 11:00 MS’de II. Ve III. Basamak tedaviler / Prof. Dr. Ömer Faruk Turan
11:00 – 11:15 Demiyelinizan hastalıklarda IVIG’in yeri / Prof. Dr. Tahir Kurtuluş Yoldaş
11:15 – 11:30 Tartışma
11:30– 12:00 10. OTURUM : MS’de Aşı Çalışmaları
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Şeref Demirkaya, Prof. Dr. Saule Turuspek
11:30 – 11:45 mRNA Aşıları ve Deneysel MS modelinde mRNA aşısı / Dr. Mustafa Diken
11:45 – 12:00 Tartışma
12:00– 13:15 11. OTURUM: MS Tedavi  ve Risk  Yönetimi
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Sibal Canbaz Kabay, Doç. Dr. Rahim Əliyev
12:00 – 12:15 Multipl skleroz tedavi etkinliğini karşılaştırma karakteristikleri / Prof. Dr. Markhamat Yakubova, Prof. Dr. Muqaddas Mukhiddinova
12:15 – 12:30 MS yönetimi ve tedavi seçim stratejileri / Prof. Dr. Saule Turuspek
12:30 – 12:45 MS tedavisinde güvenlik ve risk yönetimi / Prof. Dr. Aslı Tuncer
12:45 – 13:00 MS’de gelecek tedaviler. Olası hedefleri / Prof. Dr. Hüsnü Efendi
13:00 – 13:15 Tartışma
13:15 – 14:15 ÖĞLE YEMEĞİ
14:15 – 15:15 12. OTURUM: NMOSD-MOGAD
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Erdem Toğrol, Prof. Dr. Yerkin Smaguloviç Nurgujaev
14:15 – 14:30 NMO ve NMO spektrum hastalıklarında immun patogenez ve tanı kriterleri / Prof. Dr. Sibel Canbaz Kabay
14:30 – 14:45 NMO ve NMO spektrum hastalıklarında tedavi yaklaşımı / Prof. Dr. Canan Yücesan
14:45 – 15:00 MOG ilişkili hastalıklar ve tedavisi / Prof. Dr. Levent Sinan Bir
15:00 – 15:15 Tartışma
15:15 – 15:30 Uydu Sempozyumu – Salamdoktor
Azerbaycan Sağlık Hizmetlerine tele sağlık teknolojilerinin uygulanması

Dr Şəhla Sadıxova
15:30 – 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 – 17:15 13. OTURUM: MS’de Semptomatik Tedavi
  Oturum BaşkanlarıProf. Dr. Ufuk Aluçlu, Prof. Dr. Sədaqət Hüseynova
16:00 – 16:15 Multipl sklerozda semptomatik tedavi / Prof. Dr. Gencer Genç
16:15 – 16:30 MS’te alt üriner sistem semptomları ve tedavisi / Prof. Dr. Şahin Kabay
16:30 – 16:45 Multipl sklerozda rehabilitasyon / Prof. Dr. Sədaqət Hüseynova
16:45 – 17:00 Multipl sklerozda Paroksismal semptomatik bozukluklar / Prof. Dr. Gülnihal Kutlu Günergin
17:00 – 17:15 Tartışma
11 Haziran 2023 Pazar
08:00 – 09:00 14. OTURUM: Sözlü Bildiri Oturumu
  Oturum Başkanları: Doç. Dr. Ayşegül Demir, Uzm. Dr. Sıla Usar
09:00 – 10:15 15. OTURUM: MS’de Özel Durumlar
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Fatih Yetkin, Prof. Dr. Saule Turuspek
09:00 – 09:15 MS’de Biyobelirteçler-miRNA’ların biyobelirteç potansiyeli / Doç. Dr. Birsen Can Demirdögen
09:15 – 09:30 MS’de Yaşam Tarzı Müdahaleleri / Prof. Dr. Haluk Gümüş
09:30 – 09:45 Pandemi sürecinde MS yönetimi ve Aşı uygulamaları / Uzm. Dr. Destan Sena Bünül
09:45 – 10:00 MS de özel durumlar- gebelik, komorbidit hastalıklar / Doç. Dr. Mesrure Köseoğlu
10:00 – 10:15 Tartışma
10:15 – 10:30 Uydu Sempozyumu – Sofarma
Vitamin D / Deavit Neo.
Arş. Grv. Mərziyyə Məmmədova
10:30 – 11:00 KAHVE MOLASI
11:00 – 11:30 16. OTURUM Uzmanına Danışın-Tanı ve Tedavide Akılda Kalan Sorular
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Doç. Dr. Rahim Əliyev, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva
  Prof. Dr. Münife Neyal, Prof. Dr. Serhan Sevim, Prof. Dr. Ufuk Aluçlu, Prof. Dr. Kadriye Ağan
11:30 – 11:40 17. OTURUM
  Oturum Başkanları: Prof. Dr. Saule Turuspek, Prof. Dr. Asel Jusupova, Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva, Prof. Dr. Yokuthan Madjiova, Uzm. Dr. Sıla Usar
  Türk Dünyası MS Merkezi Kurulumu Çalıştayı
11:40 – 12:10 18. OTURUM  KAPANIŞ ve  2024 TÜRK DÜNYASI KONGRESİNE DAVET OTURUMU
  Prof. Dr. Rəna Şirəliyeva, Prof. Dr. Saule Turuspek, Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Prof. Dr. Şeref Demirkaya,  Prof. Dr. Aytən Məmmədbəyli, Dr. Aynur Feyzioğlu, Prof. Dr. Manizha Ganieva, Uzm. Dr. Sıla Usar, Prof. Dr. Yerkin Smaguloviç Nurgujaev, Prof. Dr. Yokuthan Madjiova, Prof. Dr. Aziza Jurabekova, Arş. Grv. Mərziyyə Məmmədova