Выступление с докладом

УСТНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ
17 февраля 2019, воскресенье / 11:00 – 12:30
Председатели секций : Д-р Бельгин Кочер, Д-р Зарема Кадырова
Время № выступления Тема Докладчики
11:00-11:06 OP-01 MS’lu hastalarda Glatiramer asestatın anksiyete ve depresyon düzeyleri üzerine olan etkisi Faruk Ömer Odabaş
11:06-11:12 OP-02 Multipl Skleroz’da Serum Vitamin D, Ferritin, Folat ve Vitamin B12 Seviyeleri Murat Alpua
11:12-11:18 OP-03 Dependence of Indicators of Quality of Life of Patients With Multiple Sclerosis from the Degree of Disabilities Markhamat Mirakramovna Yakubova
11:18-11:24 OP-04 Movement Releated Cortical Potentials Obtained by Succadic Eye Movements In Multiple Sclerosis Zahide Betül Gündüz
11:24-11:30 OP-05 Optik Koherens Tomografi Anjiografi İle Multipl Skleroz Hastalarının Değerlendirilmesi Bahriye Horasanlı
11:30-11:36 OP-06 Red Blood Cell Distribution Width is a Reliable Marker in Multiple Sclerosis Haluk Gumus
11:36-11:42 OP-07 Kliniğimizde Okrelizumab tedavisi başlanan veya başlamayı planladığımız Multipl Skleroz hastalarının demografik ve hastalık özellikleri: 7 aylık klinik verileri Mehmet İlker Yön
11:42-11:48 OP-08 Multiple Skleroz Hastalarında Natalizumab’ın Etkinliği ve Güvenilirliği; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji Kliniği Gerçek Yaşam Verileri Vedat Çilingir
11:48-11:54 OP-09 RRMS hastalarının tedavi tercihlerine göre alt grup farklılıkları ve tedavi değişim sebepleri: Retrospektif bir analiz İrem Taşcı
11:54-12:00 OP-10 Kliniğimizde Natalizumab tedavisi alan Multipl Skleroz hastalarının klinik özellikleri ve John Cunningham virüs serokonversiyon oranları Mehmet İlker Yön
12:00-12:06 OP-11 Multiple Skleroz Hastalarında Optik Nörit Geçirmiş Olmak Optik Koherans Tomografi Anjiografi Bulgularını Etkiler Mi? Selda Keskin Güler
12:06-12:12 OP-12 MS Hastalarında Koku Disfonksiyonu ile Hasatalık Şiddeti ve Lezyon Lokalizasyonu Arasındaki İlişki Dilcan Kotan
12:12-12:18 OP-13 Multipl Sklerozlu (MS’li) hastalarda nöropsikolojik fonksiyonlardaki değişikliklerin özellikleri Aynur Feyzioğlu
 • Выступления должны осуществлять докладчики, указанные в тезисах.
 • Доклады, которые не будут озвучены на конференции, не подлежат публикации, о чем будут уведомлены направляющие докладчиков учреждения.
 • Докладчикам будет предоставлено 4 минуты для выступления и 2 минуты для обсуждения.
 • Выступления будут осуществляться на турецком и русском языках.
 • После того, как вкратце будут озвучены цель, материалы и метод исследования, необходимо перейти к главной части работы – обсуждению результатов и выводам.
 • Устное выступление должно быть структурированным и сопровождаться наглядными материалами.
 • Выступления должны проводиться согласно программе конгресса и не должны подвергаться изменениям.
 • Не менее чем за час до начала выступлений ответственным в контрольной комнате следует предоставить цифровую версию доклада и проверить, работает ли она.

Мы бы хотели напомнить, что доклады, не озвученные на конгрессе и принадлежащие незарегистрированным участникам, не подлежат публикации, поэтому мы убедительно просим завершить процесс регистрации до 18 января 2019 года.

 

 

ПОСТЕРЫ
14 – 15 – 16 февраля 2019 / 13:00 – 14:00 (во время обеденного перерыва)
№ выступления Тема Докладчик
PP-01 In Multiple Sclerosis Patients, Matrix Metalloproteinase-3, 7 and 9 Functional Investigation of Variations Sibel Güler
PP-02 Metabolik Sendromun Multipl Skleroz Hastalarında Progresyon Üzerine Etkisi Ersin Kasım Ulusoy
PP-03 Postenfeksiyöz aseptik ensefalomiyeloradikülit: Olgu sunumu Bahar Say
PP-04 HHV tip 6 ile Prezente Olan Bilateral Optik Nörit Özge Arıcı Düz
PP-05 Features of clinical debut depending on clinical forms of multiple sclerosis in the conditions of Uzbekistan Yulduz Ravshanovna Parpieva
PP-06 Fingolimod Kullanan Relapsing Remitting Multiple Skleroz Hastalarında Lenfopeni Ve Diğer Yan Etki Profilinin Değerlendirilmesi Sibel Güler
PP-07 Features of vegetative dysfunction in patients with multiple sclerosis Shahlo Botirovna Axrorova
PP-08 Clusterin rs11136000 T/C genetik polimorfizmi ile multipl skleroz arasındaki ilişkinin incelenmesi Canan Koçan Akçin
PP-09 Multipl Sklerozda Sözel ve Görsel Bellek İşlevlerinin Karşılaştırılması Serpil Demirci
PP-10 Geç Başlangıçlı Primer Progresif Multiple skleroz Nesrin Ergin
PP-11 İpsilateral Servikal ve Globus Pallidus Demyelinizan Lezyonuna Sekonder Fokal El Distoni Olgusu Mehmet Güney Şenol
PP-12 Kolda Spazm İle Ortaya Çıkan NMO Spektrum Bozukluğu ve Sjögren Sendromu Birlikteliği Olgusu Mehmet Güney Şenol
PP-13 Mild encephalitis/encephalopathy with reversible splenial lesion (MERS) in a case Gokhan Özdemir
PP-14 Multipl Skleroz ve Becker Muskuler Distrofi Birlikteliği: Olgu Sunumu Füsun Ferda Erdoğan
PP-15 Multipl Sklerozu taklit eden Fabry Hastalığı Merve Akcakoyunlu
PP-16 MS Ayırıcı Tanısında D313Y Gen Polimorfizmi: Tartışmalı Bir Olgu Dilcan Kotan
PP-17 TNF Alfa İnhibisyon Tedavisi Sonrası Gelişen Demiyelinizasyon Dilcan Kotan
PP-18 Multipl Skleroz ve Glioblastoma Birlikteliği: Vaka Sunumu Edip Varan
PP-19 Nöromyelitis Optika: Vaka Sunumu Emel Başar
PP-20 Difficulties of the Tretment of Patient with Relapsing-Remiting MS and Type 1 Diabetes Rima Ibadova
PP-21 The experience of seeing patients with the spectrum of neuromyelitis оptica associated diseases in Kazakhstan S. Kozhakanova
PP-22 Multiple Sclerosis with a Debut at an Early Age S. J. Ismayilova
PP-23 Experimental Study of Pathomorphological Structures of the Brain in Demyelinizing Diseases A. T. Djurabekova
PP-24 Structure of Headaches in Demyelinating Diseases Sanoyeva Matlyuba
PP-25 Features of Vegetative Dysfunction in Patients with Multiple Sclerosis Shahlo Botirovna Axrorova
PP-26 Experience of Managing Patients with Sluggish Disseminated Encephalomyelitis A. T. Djurabekova
 • Выступления должны осуществлять докладчики, указанные в тезисах.
 • Доклады, которые не будут озвучены на конференции, не подлежат публикации, о чем будут уведомлены направляющие докладчиков учреждения.
 • Докладчикам будет предоставлено 4 минуты для выступления и 2 минуты для обсуждения.
 • Выступления будут осуществляться на турецком и русском языках.

Мы бы хотели напомнить, что доклады, не озвученные на конгрессе и принадлежащие незарегистрированным участникам, не подлежат публикации, поэтому мы убедительно просим завершить процесс регистрации до 18 января 2019 года.