BİLDİRİ GÖNDERİMİ – Draft

Genel Kurallar & Bildiri Gönderme Koşulları

 1. Sempozyumda, sadece Sözel Bildiri kategorisi mevcuttur. Sadece sözel bildiriler kabul edilecektir.
 2. Bildiriler kongre web sayfasından online olarak gönderilecektir. Sistemden bağımsız olarak e-posta veya posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Bildirilerin elektronik bildiri sistemine 15 Nisan 2023 tarihine kadar yüklenmesi gerekmektedir.
 3. Bildiri özetini sisteme yükleyen kişi ile kongreye katılacak sorumlu yazarın farklı olması durumunda, sorumlu yazar “Sunucu Yazar” olarak işaretlenmelidir. Bildiri yüklerken sorumlu (sunucu) yazarın iletişim bilgilerinin yazılması zorunludur.
 4. Bildiriler daha önce hiçbir yerde basılmamış ve sunulmamış olmalıdır.
 5. Bildirilerin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongre kayıt işlemini 5 Mayıs 2023 öncesinde tamamlamış ve ücretini yatırmış olması gerekmektedir. Kongreye kayıt yapmayan bildiri sahipleri çalışmalarını kongrede sunamayacaklardır.
 6. Bildiri özet metni kabul olduğu halde kongrede sunumu yapılmayan bildiriler kongre bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

Bildiri Özeti Hazırlanması ve Yazım Kuralları

 1. Özetler Türkçe, İngilizce veya Ruşça olarak ve yazım kurallarına özen gösterilerek hazırlanmalıdır. Derginin yazım kuralları gereği özeti ingilizce olanlar dergide basılabilecektir. sunumlar türkçe  rusca veya ingilizce olarak yapılacaktır
 2. Bildiri özeti, başlık yazarlar ve kurum isimleri hariç toplam 300 kelimeyi geçmemelidir.
 3. Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 4. Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri açıkça belirtilmelidir
 5. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında, kısaltma kullanılacak ise metinde ilk geçtiği yerde tam açılımı yazılıp ardından parantez açılarak daha sonra kullanılacak olan kısaltılmış hali yazılmalıdır
 6. Özetin Konusu: Özetin kongre web sitesinde ana konularının listelendiği “Konular” sayfasındaki ana başlıklardan hangisine ait olduğu belirtilmelidir. Bu hem hakemlere yönlendirme hem de bildirinin hangi oturumda yer alacağına karar verilmesi açısından önemlidir.
 7. Başlık: Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri başlığında özel bir anlam ifade eden kelimeler dışındaki tüm sözcüklerin sadece ilk harfi büyük, diğer harfleri küçük yazılmalıdır.
 8. Özet Metni aşağıda belirtilen bölümleri içermelidir, tablo ve şekil içermemelidir.
  • Amaç (Objectives): Çalışmanın neden yapıldığı açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
  • Gereç ve Yöntem (Methods): Kullanılan yöntem ve/veya modeller amacı gerçekleştirmeye uygun olmalıdır. Çalışmaya alınan denek türü ve sayısı mutlaka belirtilmelidir.
  • Bulgular (Results): Önemli bulgular istatistik sonuçlarıyla birlikte belirtilmelidir.
  • Sonuç (Conclusion): Çalışmanın bulgularına göre varılan sonuçlar belirtilmelidir.
  • Varsa çalışmayı destekleyen kurum/kuruluşlar destek kodu ile birlikte sonuç bölümünün sonunda belirtilebilir. Destek metni 300 kelimelik özet metni sınırına dahildir.
 9. Anahtar sözcükler (Keywords): En az 3, çok 5 adet anahtar sözcük belirlenmelidir.