PROGRAM 2019

14 ŞUBAT 2019, PERŞEMBE

07.30 – 08.30 KAYIT
   
08.30 – 09.00 AÇILIŞ
   
09.00 – 11.00
MULTİPL SKLEROZ’UN İMMÜNOLOJİSİ VE İMMUNPATOGENEZİ
Oturum Başkanları: Dr. Ceyla İrkeç, Dr. Egemen İdiman
Multiple Skleroz’da T hücreler
  Dr. Mayda Gürsel
   
Multiple Skleroz’da B hücreler
  Dr. Güher Saruhan Direskeneli
   
Multiple Skleroz’da kan beyin bariyeri
  Dr. Yokhutkhon Madzhidova
   
Multipl Skleroz’un immunpatogenezinde nöroinflamasyon
  Dr. Egemen İdiman
   
Multipl Skleroz’un immunpatogenezinde nörodejenerasyon
  Dr. Canan Yücesan
   
11.00 – 11.30 ARA
   
11.30 – 12.30 UYDU SEMPOZYUM
 
 
Multipl Skleroz patofizyolojisinde B ve T hücrelerinin rolü ve tedavi seçenekleri
Oturum Başkanı: Dr. Şeref Demirkaya
Konuşmacı: Dr. Firdevs Gülşen Akman
   
12.30 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
   
14.00 – 15.00
MULTİPL SKLEROZ’DA RİSK FAKTÖRLERİ
Oturum Başkanları: Dr. Hüsnü Efendi, Dr. Saltanat Kamenova
Multipl Skleroz’un genetik temeli
  Dr. Mefkure Eraksoy
   
EBV ve D vitamini
  Dr. Sibel Canbaz Kabay
   
Sigara, tuz, obezite
  Dr. Haluk Gümüş
   
15.00 – 16.00
MULTİPL SKLEROZUN KLİNİĞİ VE TANISI
Oturum Başkanları: Dr. Ömer Faruk Turan, Dr. Elkhan Muradov
Multipl Skleroz’da klinik bulgular
  Dr. Münire Kılınç Toprak
   
McDonald-2017 kriterleri neler getirdi?
  Dr. Hüsnü Efendi
   
RIS ve tanı kriterleri
  Dr. Serpil Demirci
   
Çocuk yaş grubunda Multipl Skeroz ve beyaz cevher hastalıklarının kliniği ve tanısı
  Dr. Sebahattin Vurucu
   
16.00 – 16.30 ARA
   
16.30 – 18.30
MULTİPL SKLEROZ’DA LABROTUVAR
Oturum Başkanları: Dr. Murat Terzi, Dr. Bakhtior Gafurov
Multipl Skleroz tanısında MR
  Dr. Nur Yüceyar
   
Myelokortikal Multipl Skleroz, Multipl Skleroz’da santral ven işareti
  Dr. Ufuk Ergun
   
Multipl Skleroz’da BOS
  Dr. Murat Terzi
   
Multipl Skleroz’da uyarılmış yanıtlar
  Dr. Nefati Kıyılıoğlu
   
Multipl Skleroz’da OCT – OCTA
  Dr. Fethi İdiman
   

15 ŞUBAT 2019, CUMA

09.00 – 10.30
MULTİPL SKLEROZ’DA BİYOBELİRTEÇLER VE MİKROBİYATA
Oturum Başkanları: Dr. Mehmet Ufuk Aluçlu, Dr. Şirin Güven
Kanda biyobelirteçler
  Dr. Birsen Can Demirdöğen
   
Multipl skleroz aktivitesi ve progresyonunun biyolojik belirteçleri
  Dr. Alima Khamidulla
   
Barsak mikrobiyomu
  Dr. Ayşegül Gözen
   
Multipl Skleroz ve fekal transplantasyonda neredeyiz?
  Dr. Ahmet Uygun
   
10.30 – 11.00 ARA
   
11.00 – 12.00 UYDU SEMPOZYUM
 
 
MULTİPL SKLEROZ’DA B HÜCRELER VE OKRELİZUMAB
Oturum Başkanı: Dr. Ömer Faruk Turan
Konuşmacılar: Dr. Sibel Canbaz Kabay, Dr. Serhan Sevim
   
12.00 – 13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
   
13.00- 15.00
GÜNÜMÜZDE MULTİPL SKLEROZ TEDAVİSİ VE TEDAVİ YOL HARİTASI
Oturum Başkanları: Dr. Cavit Boz, Dr. Gulnara Rakhimbaeva
INF-GA
  Dr. Serpil Bulut
   
Oral tedaviler
  Dr. Ömer Faruk Turan
   
Atak tedavisi
  Dr. Levent Sinan Bir
   
Monoklonal antikorlar
  Dr. Cavit Boz
   
Multipl Skleroz’da kök hücre tedavisi
  Dr. Gülşen Akman
   
15.00- 15.30 ARA
   
15.30 – 16.30 UYDU SEMPOZYUM
 
 
FİNGYA İLE UZUN DÖNEM TECRÜBE VE GÜNCEL GERÇEK YAŞAM VERİLERİ
Oturum Başkanı: Dr. Şeref Demirkaya
Fingya ile Uzun Dönem Bize Neler Öğretti?
  Dr. Şeref Demirkaya
   
Dünya’da ve Türkiye’de Gerçek Yaşam Verileri
  Dr. Murat Terzi
   
16.30- 18.00
ÖZEL DURUMLARDA TEDAVİ
Oturum Başkanları: Dr. Aysun Ünal, Dr. Yokhutkhon Madzhidova
Erken dönemde yüksek aktiviteli hastaların tedavisi
  Dr. Taşkın Duman
   
Tedavi seçim ve değişiminin belirleyicileri
  Dr. Murat Terzi
   
PML ve diğer oportunistik enfeksiyonların tanı ve tedavisi
  Dr. Aslı Tuncer
   
Multipl Skleroz’un doğal seyri ve Multipl Skleroz tedavisinde malinite riski
  Dr. Uğur Uygunoğlu
   
Pediatrik Multipl Skleroz’da tedavi
  Dr. Sohanvar Shomansurov
   
18.00 – 19.00
MULTİPL SKLEROZ’DA SEMPTOMATİK TEDAVİ
Oturum Başkanları: Dr. Cemal Özcan, Dr. Aynur Feyzioğlu
Yorgunluk, mesane ve bağırsak problemlerinin tedavisi
  Dr. Gencer Genç
   
Kognitif disfonksiyon ve tedavisi
  Dr. Zarif Ibodullaev
   
Depresyon ve tedavisi
  Dr. Matlyuba Sanoyeva
   
Spastisite ve tremorun tedavisi
  Dr. Muammer Korkmaz
 

16 ŞUBAT 2019, CUMARTESİ

09.00 – 11.00
MULTİPL SKLEROZ’DA GEBELİK VE ÖZEL DURUMLAR
Oturum Başkanları: Dr. Alev Leventoğlu, Dr. Mastura Negmatullaeva
Gebelik ve laktasyon döneminde atak tedavisi
  Dr. Belgin Petek Balcı
   
Gebelik ve laktasyon döneminde semptomatik tedavi
  Dr. Belgin Koçer
   
Multipl Skleroz’da aşılama, yardımcı üreme girişimleri ve doğum
  Dr. Demet Yandım Kuşcu
   
Beslenme ve egzersiz
  Dr. Özlem Taşkapılıoğlu
   
11.00 – 11.30 ARA
   
11.30 – 12.30 UYDU SEMPOZYUM
 
MULTIPL SKLEROZDA DİMETİL FUMARAT KULLANIMI & GÜNCEL VERİLER
Oturum Başkanı: Dr. Şeref Demirkaya
Konuşmacı: Dr. Ömer Faruk Turan
   
12.30 – 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
   
14.00 – 15.30
ÜLKELERE GÖRE MULTİPL SKLEROZ FENOTİPİ VE PREVALANSI
Oturum Başkanları: Dr. Bijen Nazlıel, Dr. Anara Toktomametova
Türkiye
  Dr. Erdem Toğrul
   
Kazakistan
  Kazakistan’da multipl sklerozun özellikleri
  Dr. Gulsum Duschanova
   
Kırgızistan
  Dr. Nurjan Djaparaliyeva
   
Azerbaycan
  Dr. Elkhan Muradov
   
Özbekistan
  Dr. Bakhtior Gafurov
   
KKTC
  Dr. Sıla Usar
   
15.30 – 16.00 ARA
   
16.00 – 18.30
ÜLKELERE GÖRE MULTİPL SKLEROZ TANI VE TEDAVİ İMKÂNLARI; GELECEKTE ORTAK NELER YAPABİLİRİZ?
Oturum Başkanları: Dr. Şeref Demirkaya, Dr. Sıla Usar
Kazakistan
  Kazakistan’da Multipl Skleroz tanı ve tedavisi
  Dr. Saltanat Kamenova, Dr. A. Sharapkhanova
   
Kırgızistan
  Dr. Kunduz Karbozova
   
Azerbaycan
  Dr. Elkhan Muradov
   
Özbekistan
  Dr. Gulnara Rakhimbaeva
   
KKTC
  Dr. Sıla Usar
   
Türkiye
  Dr. Şeref Demirkaya
   

17 ŞUBAT 2019, PAZAR

09.00 – 10.00
NEUROMYELITIS OPTICA (NMO)
Oturum Başkanları: Dr. Dilcan Kotan Dündar, Dr. Gulnar Kabdrakhmanova
Neuromyelitis optica spektrumu hastalıkları ve AQP4-Ab pozitif/negatif hastalıkların klasifikasyonu ve patogenezi
  Dr. Münife Neyal
   
Neuromyelitis optica klinik ve tanısı
  Dr Gulnara Rakhimbaeva
   
Neuromyelitis optica tedavisi
  Dr. Serhan Sevim
   
10.00 – 10.30
MULTİPL SKLEROZ’DA AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Oturum Başkanları: Dr. Semra Mungan, Dr. Nedime Tuğçe Bilbay
Dr. Tahir Kurtuluş Yoldaş
   
10.30 – 11.00 ARA
   
11.00 – 12.30 SÖZEL BİLDİRİLER
  Oturum Başkanları: Dr. Belgin Koçer, Dr. Zarema Kadırova, Gulnar Kabdrakhmanova
   
12.30 – 13.00 KAPANIŞ